Lemvig

90 års fødselsdag i roklubben

Lemvig Roklub kan fredag den 14. juni fejre 90 års jubilæum. Privatfoto
Lemvig Roklub fejrer sit 90 års jubilæum fredag den 14. juni - blandt andet med en fælles rotur ind til havnen i Lemvig

LEMVIG: 14. juni 1929 blev Lemvig Roklub stiftet, og klubben kan dermed holde 90 års jubilæum i år.

Blandt stifterne var nu afdøde frisørmester Axel Thomsen og bogtrykker Niels Gadgaard Nielsen. I de første mange år havde klubben til huse på havnen i Lemvig - først i et pakhus og senere i det hus, hvor Marineforeningen holder til i dag. I starten var klubben kun for mænd, men i 1947 blev der åbnet for damer, der dog måtte tage til takke med et skur som omklædningsrum.

I starten af tresserne manglede kommunen plads på havnen, og der blev lavet planer om at fylde arealet op ud for roklubben. Derfor blev klubhuset på Vinkelhage bygget i 1964-65 - med tilbygning ad flere omgange. Da det blev indviet i 1965, var der kun 30 medlemmer og ingen penge. Men med flid og slid overlevede klubben. De næste årtier blev klubben større og større. Omkring 1980 var Lemvig Roklub den største klub i Nordjysk Kreds. Også i dag er klubben med sine 400 medlemmer blandt landets største.

Der er masser af aktiviteter i roklubben i disse år. Privatfoto

Flere nye tiltag

I halvfemserne skete der tre nye tiltag, som gjorde, at vi nu har en stor aktiv klub.

De tre tiltag er rospinning, kajakroning og vinterbadning, og det har været med til at give vækst og aktivitet i klubben hele året rundt.

Kajakroning er blevet populær og gør, at flere kan komme ud at ro uden at være afhængige af andre. Specielt er det glædeligt, at roklubben har fået en stor børneafdeling, som er meget entusiastiske med træning og deltagelse i mange kaproninger overalt i landet.

Ergometer-roning - som også kaldes rospinning - er en rigtig god motionsform, når det gælder om at få pulsen op.

Til sidst, men ikke mindst er vinterbadning blevet et stort hit.

Roklubben har i gennem tiderne haft en svingende økonomi. Fra 1933 til 2005 blev der hvert andet år tjent penge på at afholde By- og Havnefest, og det var klubbens økonomiske fundament.

Nu er der en stor medlemsskare, der gør, at klubbens drift kan løbe rundt. Siden 2006 har der hvert andet år været afviklet 24-timers roning, hvilket giver penge til klubben, og samtidig er aktiviteten med til at promovere rosporten og sammenholdet blandt medlemmerne.

Moderne klub med gamle dyder

Lemvig Roklub er en moderne klub med gamle dyder. Alt, hvad der er muligt, laves med frivillig arbejdskraft. Det skaber et meget stort sammenhold på tværs af de forskellige aktiviteter og er med til at løfte de store opgaver med at holde klubhus, ro-materiale, broanlæg og de store udfordringer med højvande og kystsikring.

Udover roningen er der en del arrangementer - blandt andet fællesspisning hver måned, hvor cirka 70 medlemmer spiser, synger og hygger sig.

Jubilæet fejres fredag den 14 juni. Klubben har valgt at fejre jubilæumsdagen med en samlet rotur ind til havnen fredag eftermiddag kl. 16, hvor også tidligere roere er velkomne til at få en rotur.

Der vil være musik ved Hygum Bondeorkester og kaffe samt småkager til alle interesserede ved klubhuset på Vinkelhage i tidsrummet 16-17. Om aftenen er der jubilæumsfest i klubhuset for nuværende og tidligere medlemmer med ledsagere.

Alle både skal på vandet ved roklubbens jubilæum. Privatfoto
Forsiden netop nu
Holstebro

De første nordvestjyske reaktioner på V-formandsskifte: Inger er det rette valg

Annonce
Kultur

Ausumgaard dropper forårsmarkedet

Annonce
Annonce
Læserbrev

Budget. Besparelser gør helhedsplan til varm luft

Debat: Kære folkevalgte I disse dage forhandles budgettet for næste år. Forud - ganske kort forud - for budgetseminaret offentliggøres det, at der alene i 2020 skal spares 845.000 på den stort opslåede og højt priste Helhedsplan. En Helhedsplan, som fra begyndelsen har været fyldt med store visioner for de rammer, vores børn og unge skal vokse op i, men først meget sent i forløbet er blevet konkret på, hvor pengene skal findes. Og trods den lange ventetid, hvor man ellers kunne forvente, der også havde været tid til både mellem- og omregninger, ender man med en forkert beregning. Samlet for årene 2020-2023 har man regnet næsten 1,7 millioner kroner forkert, og har derfor indstillet til at spare henholdsvis 845.000 kroner, 571.000 kroner, 179.000 kroner og 79.000 kroner om året, angiveligt alt sammen ved at undlade at gennemføre den påtænkte og stærkt tiltrængte opnormering i dagtilbudene. Man mistænker, at pressen først sent er informeret som et forsøg på at mildne opstandelsen. Ej heller et ekstraordinært FRU-møde er der blevet indkaldt til. Peter Vestergaard har ellers i et svar i anden sammenhæng til vores forældrebestyrelse for mindre end et halvt år siden udtrykt stor glæde over disse møder, "hvor vi kan drøfte de udfordringer, vi står i". Hvis en regnefejl, som betyder, at alle planer om øget normering i dagtilbuddene slettes med et pennestrøg, ikke er en udfordring, så ved vi ikke, hvad det er. Ja, I har travlt. Ja, måske har I først lige regnet rigtigt. Og nej, der er ikke mange, som jubler af begejstring, når de indkaldes til et møde i ulvetimen med dags varsel. Men det kan på ingen måde retfærdiggøre, at man indstiller til at droppe planerne om at øge normeringen i én af de dårligst normerede kommuner i landet uden først at informere og inddrage forældrebestyrelserne. Det er useriøst at slå ud med armene og invitere "Gud og hvermand" til det ene arrangement efter det andet i jagten på den perfekte Helhedsplan, for derefter at nedjustere den uden at informere nogen som helst. Igen og igen fremhæves det, at høj kvalitet i dagtilbuddene er noget af det vigtigste for et barns udvikling til en sund og levedygtig voksen. God normering kan ikke stå alene som virkemiddel til at opnå god kvalitet - men dårlig normering kan tage livet af selv intentionerne om kvalitet. At droppe at øge normeringen betyder, at kompetent pædagogisk personale fortsat skal "klare det mest presserende", "få puslespillet til at gå op", "få enderne til at mødes" og "slukke ildebrande" i stedet for at bruge deres kompetencer til at skabe høj kvalitet. Helhedsplanen bliver til varm luft, hvis den ene tredjedel - den første og vigtigste for resten af livet - bliver nedprioriteret. Vi henstiller til, at man i budgetforhandlingerne for 2020 kigger én gang til på mulighederne for at finde 845.000 kroner et andet sted end på normeringer i dagtilbuddene. Måske et andet sted i Helhedsplanen, måske ved tilbagevenden til, at den enkelte institution selv fastsætter åbningstiderne, måske på den kommunale kistebund. At sætte al sin lid til regeringens løfte om minimumsnormeringer er ikke godt nok, vi har tidligere set regeringer med store løfter og små resultater. Vi ved ikke, hvor pengene skal findes. Det har vi valgt jer til at vide. Vi håber, I kan leve op til den tillid, I bliver vist, og de store visioner, I med Helhedsplanen har lagt frem.