Struer

Nu kan man igen bade ved Sunddraget: Badeforbud på grund af forurening ophævet

Det frarådes nu ikke længere at gå i vandet ved Sunddraget. Foto: Privat

Thyholm: "Efter samråd med embedslægen er det besluttet at fraråde badning ved Sunddraget, Oddesund Nord".

Sådan lød formuleringen på et skilt på stranden, og begrundelsen var, at badevandet kunne være forurenet med bakterier.

Det fremgår yderligere, at der er målt forhøjet antal E. coli og Enterokokker i fjorden ved Sunddraget 9. august.

Bakterien E. coli findes ifølge sundhed.dk i menneskers afføring, mens Enterokokker blandt andet forekommer i tarmkanalen hos mennesker og mange dyr, kan man læse på Gyldendal Den store danske.

Den 15. august er der udtaget nye prøver, og resultatet af dem gør, at det nu ifølge presse- og kommunikationskonsulent i Struer Kommune, Christian Møller Nielsen, ikke længere frarådes at gå i vandet.

De nye prøver viser nemlig ikke et forhøjet antal E. coli og Enterokokker i fjorden.

Forklaringen på det forhøjede antal i den tidligere måling er ifølge Struer Kommune formentlig kloakoverløb på grund af skybrud, og det undersøges ikke nærmere, da der ikke kunne måles et forhøjet niveau over en længere periode.

Forsiden netop nu
Annonce
Annonce
Annonce
Læserbrev

Ulv eller hybrid? Ulv og hund har fælles gener

Debat: I forbindelse med ankesagen mod Mourits Troldtoft som er dømt i byretten for at skyde en fredet ulv i 2018, fremsætter forsvaret påstand om at det ikke var en ulv der blev skudt, men en ulvehybrid. Mange ulvemodstandere påstår, at de danske ulve ikke er ”rene” ulve, men hybrider, altså en blanding mellem ulv og hund. Formålet med denne påstand er formodentligt, håbet om at få fjernet de danske ulve. Afkommet fra en parring mellem en ulv og en hund vil være en hybrid med statistisk 50% hundegener og 50% ulvegener i genomet (Den samlede genetiske information i kromosomerne). Disse individer kaldes F1 hybrider. Hvis en F1 hybrid får afkom med en ulv, vil afkommet statistisk indeholde 75% ulvegener og 25% hundegener i genomet. Disse kaldes F2 hybrider. Der findes ikke nogen fast definition for, hvor stor en del af genomet i en blanding af hund og ulv skal bestå af hundegener, før der er tale om en hybrid. Når det understreges, at det er ”statistisk”, skyldes det, at de to dyr for det første er så nært beslægtede, at de deler størstedelen af genomet og det derfor er en meget lille del af genomet, der er specifikt for hhv ulv og hund. For det andet, at begge dyr med jævne mellemrum gennem deres fælles historie har byttet gener og for det tredje, at hvert æg og sædcelle bærer en unik kombination af halvdelen af moders - respektive faders – gener og at der i den proces opstår en vis ujævnhed i fordelingen af de typespecifike DNA-sekvenser. Desuden er tæmning af ulv til tamhund sket i flere, uafhængige civilisationer gennem 15.000 – 35.000 år og gennem udvælgelse (senere raceavl) er det forskellige egenskaber ved ulven/hunden, der har været foretrukket.