Lemvig

Nu skal afgørende beslutninger om sundhedshuset tages: Vi skal leve op til det, der er stillet i udsigt

Masser af borgere har ladet sig inddrage i processen med at finde det rigtige indhold i sundhedshuset, blandt andet på borgermødet her på Lemvig Gymnasium, hvor formanden for regionens udvalg for nære sundhedstilbud, Annette Roed (S) her i forgrunden, fik meget at tage med hjem. Arkivfoto: Lars Kamstrup
Det er nu, visionerne til det kommende sundhedshus og akuthus i Lemvig skal bakkes op med de penge, det koster at omsætte visionerne til handling

Lemvig: Det er nu, de afgørende beslutninger omkring sundhedshuset på det tidligere sygehus i Lemvig skal tages, og Lemvig Kommune lægger pres på regionen for nu også at få sat de penge af, der kan understøtte de flotte visioner, der har været omkring det, og som borgerne har været medinddraget til at finde frem til.

På det seneste udvalgsmøde i social- og sundhedsudvalget fik medlemmerne en orientering om status for sundhedshuset, og man godkendte den vision, som der er for det kombinerede sundhedshus og akuthus, der er planlagt at skulle fungere fra det kommende år. Samtidig sagde man også god for forslaget om navnet på det. I dag hedder bygningen Regionshospitalet Lemvig, og det er ikke dækkende for de funktioner, der skal være. I stedet skal det hedde Lemvig Sundhedshus, så navnet signalerer sundhed frem for sygdom. Det harmonerer også med, at det i folkemunde længe er blevet kaldt for sundhedshuset.

- Vi synes, visionerne er fine, og nu er det vigtige, at vi også lever op til det, der er stillet i udsigt. Mange borgere har involveret sig i at finde frem til, hvad sundhedshuset skal indeholde, og nu er det vigtigt, at samarbejdet mellem os som kommune og regionen fortsætter. Der skal ikke være noget "dem og os". Borgerne skal opleve det som en helhed, når man kommer ind gennem døren, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Gunnar Lisby Kjær (V).

Udvalget har skrevet til regionen, for at der ikke skal være tvivl om signalerne, inden regionsrådet skal behandle sagen, og der skal lægges budget, så der også bliver sat penge af til at udfylde de flotte ord, der er sagt.

- Der er sat 11 millioner kroner af hos regionen til etablering af akuthuset, og det er vigtigt, at alle disse 11 millioner kroner så også bliver brugt til netop dette projekt. Og vi er naturligvis også interesseret på de bud, Hospitalsenheden Vest har på hvilke funktioner, der skal være i akuthuset, og som kan samarbejde med de kommunale tilbud, vi agter at have i sundhedshuset. Vi skulle gerne nå frem til, at regnestykket siger, at to plus to er fem, fordi vi bakker hinandens tiltag op, og at det samlede resultat bliver rigtig godt, siger formanden.

Forsiden netop nu
Holstebro

De første nordvestjyske reaktioner på V-formandsskifte: Inger er det rette valg

Annonce
Kultur

Ausumgaard dropper forårsmarkedet

Annonce
Annonce
Læserbrev

Budget. Besparelser gør helhedsplan til varm luft

Debat: Kære folkevalgte I disse dage forhandles budgettet for næste år. Forud - ganske kort forud - for budgetseminaret offentliggøres det, at der alene i 2020 skal spares 845.000 på den stort opslåede og højt priste Helhedsplan. En Helhedsplan, som fra begyndelsen har været fyldt med store visioner for de rammer, vores børn og unge skal vokse op i, men først meget sent i forløbet er blevet konkret på, hvor pengene skal findes. Og trods den lange ventetid, hvor man ellers kunne forvente, der også havde været tid til både mellem- og omregninger, ender man med en forkert beregning. Samlet for årene 2020-2023 har man regnet næsten 1,7 millioner kroner forkert, og har derfor indstillet til at spare henholdsvis 845.000 kroner, 571.000 kroner, 179.000 kroner og 79.000 kroner om året, angiveligt alt sammen ved at undlade at gennemføre den påtænkte og stærkt tiltrængte opnormering i dagtilbudene. Man mistænker, at pressen først sent er informeret som et forsøg på at mildne opstandelsen. Ej heller et ekstraordinært FRU-møde er der blevet indkaldt til. Peter Vestergaard har ellers i et svar i anden sammenhæng til vores forældrebestyrelse for mindre end et halvt år siden udtrykt stor glæde over disse møder, "hvor vi kan drøfte de udfordringer, vi står i". Hvis en regnefejl, som betyder, at alle planer om øget normering i dagtilbuddene slettes med et pennestrøg, ikke er en udfordring, så ved vi ikke, hvad det er. Ja, I har travlt. Ja, måske har I først lige regnet rigtigt. Og nej, der er ikke mange, som jubler af begejstring, når de indkaldes til et møde i ulvetimen med dags varsel. Men det kan på ingen måde retfærdiggøre, at man indstiller til at droppe planerne om at øge normeringen i én af de dårligst normerede kommuner i landet uden først at informere og inddrage forældrebestyrelserne. Det er useriøst at slå ud med armene og invitere "Gud og hvermand" til det ene arrangement efter det andet i jagten på den perfekte Helhedsplan, for derefter at nedjustere den uden at informere nogen som helst. Igen og igen fremhæves det, at høj kvalitet i dagtilbuddene er noget af det vigtigste for et barns udvikling til en sund og levedygtig voksen. God normering kan ikke stå alene som virkemiddel til at opnå god kvalitet - men dårlig normering kan tage livet af selv intentionerne om kvalitet. At droppe at øge normeringen betyder, at kompetent pædagogisk personale fortsat skal "klare det mest presserende", "få puslespillet til at gå op", "få enderne til at mødes" og "slukke ildebrande" i stedet for at bruge deres kompetencer til at skabe høj kvalitet. Helhedsplanen bliver til varm luft, hvis den ene tredjedel - den første og vigtigste for resten af livet - bliver nedprioriteret. Vi henstiller til, at man i budgetforhandlingerne for 2020 kigger én gang til på mulighederne for at finde 845.000 kroner et andet sted end på normeringer i dagtilbuddene. Måske et andet sted i Helhedsplanen, måske ved tilbagevenden til, at den enkelte institution selv fastsætter åbningstiderne, måske på den kommunale kistebund. At sætte al sin lid til regeringens løfte om minimumsnormeringer er ikke godt nok, vi har tidligere set regeringer med store løfter og små resultater. Vi ved ikke, hvor pengene skal findes. Det har vi valgt jer til at vide. Vi håber, I kan leve op til den tillid, I bliver vist, og de store visioner, I med Helhedsplanen har lagt frem.