Navne

En dygtig fagmand, en god ven og inspirator har sat plantespaden

Niels Jørgen Holm Petersen. Privatfoto
Annonce

I forbindelse med planteskolegartner Niels Jørgen Holm Petersens død, har avisen modtaget følgende mindeord fra tidligere stadsgartner Carl Aage Sørensen, Mejdal:

Planteskolegartner Niels Jørgen Holm Petersen, Hasselurten, tidligere Barslundvej, døde for nylig, 77 år gammel.

Men erindringen om en stor trækultivatør, som har startet mange voksende glæder i haver og parker vil leve længe, netop fordi hans liv og virke har sat mange synlige spor i vort fælles nære landskab.

I flere end 35 år har jeg kendt Niels Jørgen som en samvittighedsfuld og flittig samarbejdspartner, når det drejede sig om træer og grønne tanker i Holstebro i øvrigt.

Niels Jørgen var sjællænder, opvokset med planteskoledrift i faderens planteskole, Overdam i Hørsholm, hvor han også begyndte sin gartneriske løbebane, der senere førte ham til store velkendte planteskoler i Danmark, Holland og USA.

Med sin store interesse og dygtighed i formering af træer var det helt naturligt at han i 12 år var tilknyttet Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles arboret i Hørsholm, inden han i begyndelsen af 80'erne kom til Holstebro med bopæl i Mejrup, hvor familien fik etableret en perle af et landsted med mange særprægede planter.

Ikke mindst den store æbletræsamling var et imponerende syn i blomstrings- og frugttiden. Holm, som han kaldtes på sin arbejdsplads "Gl. Skovlund" på Nybovej, var leder af kommunens planteskole i en tid hvor grønne beskæftigelsesprojekter var populære. Han forvaltede planteskolen med håndkraft og ud fra økologiske principper med brug af dækafgrøder og andre miljøvenlige metoder.

Han var også ankermanden bag den store artssamling af træer og buske, der nu er et værdifuldt element i Holstebro Naturskoles tilbud. Hans gode kontakter til de københavnske dendrologer gav ham gode muligheder for at tilføre samlingen nye arter, som videnskaben gerne ville have afprøvet under vestjyske forhold.

Denne træsamling eller arboret er nu enestående med sin artsrigdom af træer fra fjerne egne og i god udvikling. Også i sin pensionisttid har han skabt træsamlinger et par steder i Salling, ligesom han i mange år har undervist på Lægaard Landbrugsskole, blandt andet i podning af frugttræer.

Helt til det sidste har Niels Jørgen været et værdsat medlem af revitaliseringsgruppen for "Gl. Skovlund" i forsøg på at formidle artssamlingen til en bredere kreds og træernes betydning for vort miljø og klimabalance til endnu flere.

En dygtig fagmand, en god ven og inspirator har sat plantespaden.

Vi vil i taknemmelig erindring ære Niels Jørgen Holm Petersens minde iblandt os.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce
Annonce
Annonce
Leder For abonnenter

Det er med at komme i gang

I både Holstebro og Lemvig kommuner har sundhedshuse været en vigtig del af dagsordenen de seneste år, ikke mindst fordi sygehuset i Gødstrup ligger langt væk, og der skal være nære sundhedstilbud. Samtidig gør situationen omkring de praktiserende læger det nødvendigt, at der nytænkes. Den tid er forbi, hvor der sidder en enkelt læge i en enkelt praksis. Ja, det går så længe, de nuværende læger fortsætter. Men når de stopper, kan de umuligt skille sig af med deres praksis, fordi ingen nye læger vil sidde alene. Derfor er det en god idé med et godt fagligt klima med flere praktiserende læger og gerne i et miljø, hvor der er mange andre sundhedsfaglige ekspertiser. Det har været naturligt at diskutere disse ting i Holstebro og Lemvig, fordi man enten har et forhenværende eller snart får et forhenværende sygehus, og man derfor i forvejen har en dialog med regionen omkring disse ting. Struer Kommune er vel mest sammenlignelig med Lemvig, når vi taler kommunestørrelse, og som vi har kunnet læse i aviserne i sidste uge, så er der også her akutte udfordringer med at få besat lægepraksis. I søndagsavisen blev regionen spurgt til udfordringen, og her var opfordringen, at man i Struer snarest får sat sig sammen, så man netop kan skabe sådan et sundhedshus med flerlægepraksis, så man får skabt det miljø, der skal til, for at man bevarer de sundhedsfaglige tilbud i byen. OK, der er ikke så langt til Holstebro fra Struer, som der er fra Lemvig. Men alligevel er det vigtigt for købstaden, at man bevarer disse tilbud "hjemme". Derfor må kommunen hurtigst muligt tage initiativ til at følge opfordringen fra regionen. Få de praktiserende læger og regionen engageret i at finde sådan et sted, hvor der kan skabes et sundhedscenter, og få diskuteret, hvad der kan være i det af kommunale, regionale og private initiativer. Og det er med at komme i gang. Erfaringen viser, at det tager rigtig lang tid både at finde samarbejdet, indholdet, men så sandelig også en finansiering, hvor det kræver store investeringer på flere års budgetter, før man har et økonomisk grundlag. Og så skal regionen også overbevises om, at der skal findes penge. Det tager også tid.