Lemvig

Våde planer: Ekstra milllioner vækker glæde hos lokale landmænd

Lokale landmænd har søgt om tilladelse til at anlægge 18 minivådområder, og de er nu alle økonomisk sikrede. De mangler dog fortsat den nødvendige godkendelse fra blandt andet Lemvig Kommune. Arkivfoto
Miljø og Fødevareministeriet sætter ekstra millioner af, så alle ansøgninger kan imødekommes - hvis de kan opnå en tilladelse
Annonce

Lemvig: Landmændenes interesse for at anlægge minivådområder har i år sprængt Miljø- og Fødevareministeriets budget. Det lå dog i luften, at ministeriet måtte finde de penge, som arbejdet koster, og derfor har ministeren Mogens Jensen (S) kigget dybt i kassen og fundet ekstra 60,6 millioner kroner, der kan bruges til arbejdet. Dermed er der nu samlet afsat 193,1 millioner kroner til indsatsen, og det betyder, at alle ansøgninger kan imødekommes i år.

Det vækker glæde hos Lemvigegnens Landboforening, hvor miljørådgiver Helle Kalkrup har hjulpet de lokale landmænd med at søge om de nødvendige tilladelser.

- Det er meget glædeligt, at økonomien nu er på plads, for der er jo ingen landmænd, der går i gang med millionprojekter som dette uden at kende økonomien, siger hun.

De nye minivådområder er et tilbud i landbrugspakken fra 2016. Den giver landmændene mulighed for at bruge mere gødning på deres marker, hvis de samtidigt forhindrer en eventuel udledning ved at anlægge nye mini-vådområder, der renser drævand for kvælstof og fosfor. Områderne kan udlægges uden udgifter for landmanden, da han får betalt gravearbejdet, kompenseres for produktionstab og endda bevarer sin hektarstøtte. Da han oven i købet får mulighed for at gøde mere effektiv og høste mere, har der været stor interesse for de nye områder. Alene i Lemvigområdet er der ønske om at anlægge 18 minivådområder, men de forudsætter, at både landbrugsstyrelsen og kommunerne giver de nødvendige tilladelser. Der skal blandt andet dispenseres fra landzoneloven og i visse tilfælde fra vandløbsloven, så derfor er sagerne endnu ikke afgjort.

- Vi venter stadig på de nødvendige tilladelser, inden pengene til anlægsarbejdet kan udbetales. Derfor går vi alle stadig rundt om den varme grød uden at vide, om vi kan komme i gang, siger Helle Kalkrup.

Flere landmænd har fået en foreløbig tilladelse fra landbrugsstyrelsen, mens kommunens sagsbehandling stadig lader vente på sig.

- Flere andre steder i landet er man i gang med at anlægge minivådområder. Nu håber vi, at vi også snart kan komme i gang i det vestjyske område, hvor det er trukket ud. Men vi er forhåbningsfulde og tror på, det vil lykkes, siger Helle Kalkrup.

Miljø og Fødevareministeriet har i alt modtaget ansøgninger om 338 projekter, der samlet vil være i stand til at reducere kvælstofudledningen på cirka 158 tons pr. år. Det ventes dog ikke, at alle vil opnå tilladelse til at blive etableret.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce
Annonce
Annonce
Leder For abonnenter

Posefester er en balancegang

En gruppe forældre til teenagere i Holstebro har stiftet en forening, som har til formål at arrangere en rækker fester for byens unge på mellem 14 og 17 år. Fester i privat regi, hvor det er tilladt for de unge at medbringe og indtage alkohol. Det koncept er der sådan set ikke noget nyt i. Det kaldes posefester og har eksisteret i mange år. Blandt andet i Feldborg og Spøttrup. Formålet er selvsagt at imødekomme de unges ønske om at kunne mødes og feste med alkohol som en del af samværet og samtidig sikre, at det foregår under opsyn. Det hele bunder i en forventning om, at de unge drikker under alle omstændigheder, og at de "lovlige alkoholfester" kan fungere som ventil og dæmme op for spontane drukgilder i parker eller andre steder. Det er ikke nogen dum idé, men "de gør det jo alligevel, og så er det bedre at …" er en blåstempling af de unges alkoholforbrug. I den nye forening skal man være 14 år og gå i 8. klasse for at være med, mens man i Feldborg kan komme med fra konfirmationen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn under 16 slet ikke drikker alkohol, og at unge mellem 16 og 18 maksimalt drikker fem genstande ved samme lejlighed. Selv om den nye forening i Holstebro har en lidt strengere politik på det område, end de andre kendte posefester, følger grænserne ikke sundhedsstyrelsens anbefalinger. Og det er her, balancegangen for alvor bliver vanskelig. Forældrene har helt sikkert ret i, at nogle unge vil drikke under alle omstændigheder. Men faldet i unges alkoholforbrug over de seneste år skyldes en generel holdningsændring i samfundet og indførelsen af restriktioner for køb af alkohol. Og den udvikling risikerer vi at bremse med initiativer som posefesterne. Det ændrer dog ikke på, at initiativet overordnet er både prisværdigt og fornuftigt. Aldersgrænser og antallet af genstande kan diskuteres, men i sidste ende er det hverken sundhedsstyrelsens eller festarrangørernes ansvar at sætte grænsen. Det er og bliver op til den enkeltes forældre.