Lemvig

Anlæg udvides med 1100 kvadratmeter og ny rørledning føres over fjorden: Spildevand fra Lemvig skal pumpes videre til Harboøre

Direktøren for Lemvig Vand og Spildevand, Lars Nørgaard Holmegaard, ved nogle af de spildevandstanke, der med tiden skal nedlægges i Lemvig. Arkivfoto: Benny Gade
Rensningsanlægget i Harboøre skal udvides og en ny rørledning føres over fjorden fra Lemvig til Harboøre

Harboøre: Sammenlægningen af rensningsanlæggene i Lemvig og Harboøre rykker nærmere. Forsyningsselskabet bag de to rensningsanlæg har nu afklaret, hvordan det kommende rensningsanlæg skal fungere, og derfor er man nu i fuld gang med at regne på de nøjagtige dimensioneringer af rørledninger og bassiner.

- Plangrundlaget er nu på plads, så de to anlæg kan lægges sammen. Nu arbejder vi på, hvordan vi skal gøre det rent teknisk, siger direktøren for Lemvig Vand og Spildevand, Lars Nørgaard Holmegaard.

Der har længe været tale om at flytte rensningsanlægget i Lemvig til det eksisterende anlæg i Harboøre, men der har undervejs været problemer, der skulle løses.

- Den interessante del i projektet er selve beluftningsdelen af spildevandet. Vi ændrer det til en ny type bundbelufter, hvorved vi kan opnå en stor energibesparelse. Vi skulle dog først undersøge, hvordan vi kunne få en effektiv drift med bundbeluftning og har derfor kørt et fuldskalaforsøg med anlægget. Det viser til gengæld, at vi kan opnå gode besparelser på energien, når vi lægger rensningsanlæggene sammen, så derfor er grundlaget nu på plads, siger Lars Nørgaard Holmegaard.

Dermed går projektet ind i næste fase, hvor anlægget skal projekteres. De nødvendige ansøgninger er sendt af sted, og derfor går Lemvig kommune allerede nu i gang med at se på lokalplanen for Harboøre Rensningsanlæg. Anlægget i Harboøre ligger i dag på et 58.267 kvadratmeter stort areal øst for byen, men det er kun en mindre del, der er i brug. I dag anvendes 1.869 kvadratmeter til bygninger, kontor, lager og vandforsyning samt yderligere 4.349 kvadratmeter til teknisk anlæg. Når anlægget skal modtage alt spildevand fra Lemvig, bliver der behov for at udvide de tekniske anlæg i form af bassiner med yderligere 1100 kvadratmeter.

Der ud over skal der anlægges en rørledning, der forbinder det nuværende rensningsanlæg i Lemvig med anlægget i Harboøre.

- Vi skal have en rørledning tværs under fjorden, der forbinder de to anlæg. Netop nu regner vi på, hvordan vi skal dimensionere ledningen for at flytte alt vandet til Harboøre, og hvordan det fremtidige rensningsanlæg præcist skal se ud, siger Lars Nørgaard Holmegaard.

Allerede i dag findes der en mindre rørledning hen under fjorden, der forbinder de to rensningsanlæg, så det er ikke en større opgave opgave at pumpe ekstra spildevand fra Lemvig til Harboøre.

- Vi flytter allerede i dag spildevand rigtigt langt her i kommunen. Vi pumper alt spildevand fra den sydlige del af kommunen til Lemvig, hvor det skal renses, siger Lars Nørgaard Holmegaard, der betegner strækningen til Harboøre som en kortere stræk.

Derfor er det for ham ikke et problem at pumpe alt spildevandet fra det nuværende rensningsanlæg i Lemvig videre til Harboøre. Det skal blot gøres på den energimæssigt bedste måde. Selv om rensningsanlægget i Lemvig bliver nedlagt, vil alle bygninger altså ikke forsvinde.

- Der bliver fortsat brug for en form for bygning til en pumpestation, men det bliver ikke noget, der fylder meget, siger Lars Nørgaard Holmegaard.

Han tør endnu ikke sige, hvornår anlægsarbejdet kan gå i gang. Foreløbigt har selskabets eksterne rådgivere med i beregningerne af de kommende dimensioneringer.

Forsiden netop nu
Annonce
Annonce
Annonce
Læserbrev

Ulv eller hybrid? Ulv og hund har fælles gener

Debat: I forbindelse med ankesagen mod Mourits Troldtoft som er dømt i byretten for at skyde en fredet ulv i 2018, fremsætter forsvaret påstand om at det ikke var en ulv der blev skudt, men en ulvehybrid. Mange ulvemodstandere påstår, at de danske ulve ikke er ”rene” ulve, men hybrider, altså en blanding mellem ulv og hund. Formålet med denne påstand er formodentligt, håbet om at få fjernet de danske ulve. Afkommet fra en parring mellem en ulv og en hund vil være en hybrid med statistisk 50% hundegener og 50% ulvegener i genomet (Den samlede genetiske information i kromosomerne). Disse individer kaldes F1 hybrider. Hvis en F1 hybrid får afkom med en ulv, vil afkommet statistisk indeholde 75% ulvegener og 25% hundegener i genomet. Disse kaldes F2 hybrider. Der findes ikke nogen fast definition for, hvor stor en del af genomet i en blanding af hund og ulv skal bestå af hundegener, før der er tale om en hybrid. Når det understreges, at det er ”statistisk”, skyldes det, at de to dyr for det første er så nært beslægtede, at de deler størstedelen af genomet og det derfor er en meget lille del af genomet, der er specifikt for hhv ulv og hund. For det andet, at begge dyr med jævne mellemrum gennem deres fælles historie har byttet gener og for det tredje, at hvert æg og sædcelle bærer en unik kombination af halvdelen af moders - respektive faders – gener og at der i den proces opstår en vis ujævnhed i fordelingen af de typespecifike DNA-sekvenser. Desuden er tæmning af ulv til tamhund sket i flere, uafhængige civilisationer gennem 15.000 – 35.000 år og gennem udvælgelse (senere raceavl) er det forskellige egenskaber ved ulven/hunden, der har været foretrukket.