Lemvig

Klagenævn gav kommunen medhold

Det kan være problematisk at bo tæt på et stort svinebrug, men der skal mere end nogle alger på en tørresnor til at få medhold i en klage. Privatfoto
I to miljøsager har Lemvig Kommune fået medhold. I den ene sag handlede kommunen efter bogen, mens klagenævnet ganske enkelt afviste at behandle den anden klage
Annonce

Lemvig: Lemvig Kommune har fået medhold i to klagesager, der har verseret ved Miljø og Fødevareklagenævnet. Begge sager handler om tilladelser, der er givet til husdyrbrug i henholdsvis Lomborg og i Bøvlingbjerg.

Den første sag drejer sig om en tillægsgodkendelse, som blev givet til den økologiske malkekvægsproduktion på Lundsbyvej i Lomborg. Ejeren ønskede at udvide besætningen, hvad han fik lov, men samtidigt blev der udarbejdet et tillæg til miljøgodkendelsen, som ejeren ikke var tilfreds med. Blandt andet var parterne uenige om, hvordan et byggeblad for løsdriftsstalde skulle tolkes. Den handler blandt andet om mulighederne for at opstalde køber på dybstrøelse i en stald uden fast bund, og derfor klagede ejeren til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagenævnet er dog af den opfattelse, at kommunens afgørelse lever op til alle gældende krav, og derfor fik klageren ikke medhold i sin påstand.

Klage blev afvist

Miljø og Fødevareklagenævnet var endnu klarere i den anden afgørelse, der drejer sig om et husbyrbrug på Høvsørevej 41. Her valgte nævnet ganske enkelt at afvise at behandle klagen.

Klagen fulgte i kølvandet på, at kommunen i november 2017 gav tilladelse til, at produktionen på ejendommen kan udvides. Det var en lokal borger i Bøvlingbjerg ikke tilfreds med, da han ifølge klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet i forvejen har mange gener ved at ligge tæt på svinebruget. Klageren har blandt andet beskrevet gener i form af grønne alger, der fæstner sig på tørresnor, havemøbler, fliser, træværk, udhæng og murværk. Desuden mener han, at en planlagt udvidelse vil være i strid med den generelle dyrevelfærd.

Klagenævnet fandt dog ikke, at borgeren er berettiget til at klage og har derfor afvist at realitetsbehandle sagen. Tilladelsen er givet efter husdyrbrugsloven, og den lægger ikke vægt på problemer af privat karakter så som algebelægninger, der først og fremmest er af æstetisk karakter. Den ser på de overordnede principper i at sikre natur, miljø og landskab. Der ud over bemærkede nævnet, at dyrevelfærdsmæssige hensyn er varetaget i en anden lovgivning, og derfor kan punktet ikke behandles af klagenævnet. Dermed afviste nævnet at behandle klagen over den kommunale tilladelse.

Nævnet bestemte dog, at klageren får sit indbetalte klagegebyr retur.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce
Annonce
Annonce
Leder For abonnenter

Det er med at komme i gang

I både Holstebro og Lemvig kommuner har sundhedshuse været en vigtig del af dagsordenen de seneste år, ikke mindst fordi sygehuset i Gødstrup ligger langt væk, og der skal være nære sundhedstilbud. Samtidig gør situationen omkring de praktiserende læger det nødvendigt, at der nytænkes. Den tid er forbi, hvor der sidder en enkelt læge i en enkelt praksis. Ja, det går så længe, de nuværende læger fortsætter. Men når de stopper, kan de umuligt skille sig af med deres praksis, fordi ingen nye læger vil sidde alene. Derfor er det en god idé med et godt fagligt klima med flere praktiserende læger og gerne i et miljø, hvor der er mange andre sundhedsfaglige ekspertiser. Det har været naturligt at diskutere disse ting i Holstebro og Lemvig, fordi man enten har et forhenværende eller snart får et forhenværende sygehus, og man derfor i forvejen har en dialog med regionen omkring disse ting. Struer Kommune er vel mest sammenlignelig med Lemvig, når vi taler kommunestørrelse, og som vi har kunnet læse i aviserne i sidste uge, så er der også her akutte udfordringer med at få besat lægepraksis. I søndagsavisen blev regionen spurgt til udfordringen, og her var opfordringen, at man i Struer snarest får sat sig sammen, så man netop kan skabe sådan et sundhedshus med flerlægepraksis, så man får skabt det miljø, der skal til, for at man bevarer de sundhedsfaglige tilbud i byen. OK, der er ikke så langt til Holstebro fra Struer, som der er fra Lemvig. Men alligevel er det vigtigt for købstaden, at man bevarer disse tilbud "hjemme". Derfor må kommunen hurtigst muligt tage initiativ til at følge opfordringen fra regionen. Få de praktiserende læger og regionen engageret i at finde sådan et sted, hvor der kan skabes et sundhedscenter, og få diskuteret, hvad der kan være i det af kommunale, regionale og private initiativer. Og det er med at komme i gang. Erfaringen viser, at det tager rigtig lang tid både at finde samarbejdet, indholdet, men så sandelig også en finansiering, hvor det kræver store investeringer på flere års budgetter, før man har et økonomisk grundlag. Og så skal regionen også overbevises om, at der skal findes penge. Det tager også tid.