Vinderup

Kommunen sparker fælleshus-tilskud til hjørne: - Vi er da skuffede

I Mogenstrup er man i fuld gang med at omdanne det ottekantede hus midt i byen til lokalområdets nye fælleshus. Tidligere har børnehaven holdt til her. Foto: Jan Briks
De lokale er skuffede over, over at kommunens kultur- og fritidsudvalg udsætter beslutningen om et tilskud til et nyt fælleshus i Mogenstrup.

Mogenstrup: Først blev købmanden lukket. Så, i sommeren 2015, gik den lokale friskole konkurs, da der i området var for få børn.

- Da skolen lukkede, tror jeg, mange følte, at vi fik et dyk - at tingene smuldrede for os herude, siger Kristian Hedegaard, der er formand i Øster Sogns Udvikling.

Børnehaven, der var ejet af friskolen, måtte også rykke ud af det nye hus, der var blevet opført til formålet i 2009, da det ikke lykkedes den at blive enige med ejeren af bygningen om en årlig leje.

I flere år stod den otte-kantede bygning, hvor der tidligere havde været børnehave, tom.

Men sidste år lykkedes det for byens udviklingsforening at købe huset, og en større renovering af huset er sat i gang. Planen er, at huset skal overtage den rolle, som det lokale forsamlingshus har haft. Et nyt fælleshus og samlingssted - i den bygning, midt i Mogenstrup, hvor børnehaven tidligere har haft til huse.

- Vi har sammen med forsamlingshusets bestyrelse sendt et skriv ud, hvor vi spurgte folk, om vi skulle renovere forsamlingshuset eller den anden bygning, og her svarede to tredjedele af byens borgere det sidste, siger han.

Siden maj har renoveringen af det otte-kantede hus, der rummer 324 kvadratmeter, været i gang. I samme ombæring blev en ansøgning sendt til Holstebro Kommune om støtte på én million kroner.

Men kommunens kultur- og fritidsudvalget har udsat beslutningen:

- Vi skal først have afsluttet den facilitetsanalyse, vi er i gang med, før vi kan tage videre stilling, siger Lene Dybdal (S), formand for udvalget.

Hun henviser til den analyse, som Sport og Fritid arbejder på, og som bliver et værktøj for udvalgets fremtidige strategi på idrætsområdet. Udvalgsformanden understreger, at analysen først ligger klar til foråret næste år.

Skuffet

Dén besked vækker skuffelse i Mogenstrup, hvor man er i fuld gang med at trække ledninger til det nye køkken og lave skillevægskonstruktioner til toiletterne:

- Som borger i den østlige del af kommunen, kan vi jo ikke trumfe noget igennem, og det her er vi jo nødt til at acceptere. Men vi er da skuffede over, at det tager så lang tid, siger Kristian Hedegaard.

Det samlede udgiftsbudget for renoveringen er på 2.315.165 kroner, hvoraf foreningen selv gennem en borgerindsamling har finansieret 1.150.000 kroner. Og så har LAG Struer-Holstebro givet tilsagn om at støtte med 450.000 kroner.

Renoveringsprojektet omfatter blandt andet nye toiletter, p-plads og et nyt industrikøkken, og håbet er, at huset kan blive et samlingspunkt for byens borgere:

- Vi er jo seks foreninger, har denne udviklingsforening, og alle har været med til at bestemme, hvordan huset skal indrettes. Vi håber, at det er med til at give et fællesskab, som kan løfte sammenholdet herude, siger Kristian Hedegaard.

Han fortæller, at der ikke bliver lavet om på tidsplanen. Renoveringen skal stadig stå færdig til nytår - med eller uden kommunens hjælp.

- Vi er så langt med projektet, at vi er nødt til at gøre det færdigt nu. Men det bliver da med visse begrænsninger. Vi går efter at få lavet huset færdigt indvendigt først. Men anlæg af parkeringspladsen bliver måske udskudt, siger Hedegaard.

Forsiden netop nu
Holstebro

De første nordvestjyske reaktioner på V-formandsskifte: Inger er det rette valg

Annonce
Kultur

Ausumgaard dropper forårsmarkedet

Annonce
Annonce
Læserbrev

Budget. Besparelser gør helhedsplan til varm luft

Debat: Kære folkevalgte I disse dage forhandles budgettet for næste år. Forud - ganske kort forud - for budgetseminaret offentliggøres det, at der alene i 2020 skal spares 845.000 på den stort opslåede og højt priste Helhedsplan. En Helhedsplan, som fra begyndelsen har været fyldt med store visioner for de rammer, vores børn og unge skal vokse op i, men først meget sent i forløbet er blevet konkret på, hvor pengene skal findes. Og trods den lange ventetid, hvor man ellers kunne forvente, der også havde været tid til både mellem- og omregninger, ender man med en forkert beregning. Samlet for årene 2020-2023 har man regnet næsten 1,7 millioner kroner forkert, og har derfor indstillet til at spare henholdsvis 845.000 kroner, 571.000 kroner, 179.000 kroner og 79.000 kroner om året, angiveligt alt sammen ved at undlade at gennemføre den påtænkte og stærkt tiltrængte opnormering i dagtilbudene. Man mistænker, at pressen først sent er informeret som et forsøg på at mildne opstandelsen. Ej heller et ekstraordinært FRU-møde er der blevet indkaldt til. Peter Vestergaard har ellers i et svar i anden sammenhæng til vores forældrebestyrelse for mindre end et halvt år siden udtrykt stor glæde over disse møder, "hvor vi kan drøfte de udfordringer, vi står i". Hvis en regnefejl, som betyder, at alle planer om øget normering i dagtilbuddene slettes med et pennestrøg, ikke er en udfordring, så ved vi ikke, hvad det er. Ja, I har travlt. Ja, måske har I først lige regnet rigtigt. Og nej, der er ikke mange, som jubler af begejstring, når de indkaldes til et møde i ulvetimen med dags varsel. Men det kan på ingen måde retfærdiggøre, at man indstiller til at droppe planerne om at øge normeringen i én af de dårligst normerede kommuner i landet uden først at informere og inddrage forældrebestyrelserne. Det er useriøst at slå ud med armene og invitere "Gud og hvermand" til det ene arrangement efter det andet i jagten på den perfekte Helhedsplan, for derefter at nedjustere den uden at informere nogen som helst. Igen og igen fremhæves det, at høj kvalitet i dagtilbuddene er noget af det vigtigste for et barns udvikling til en sund og levedygtig voksen. God normering kan ikke stå alene som virkemiddel til at opnå god kvalitet - men dårlig normering kan tage livet af selv intentionerne om kvalitet. At droppe at øge normeringen betyder, at kompetent pædagogisk personale fortsat skal "klare det mest presserende", "få puslespillet til at gå op", "få enderne til at mødes" og "slukke ildebrande" i stedet for at bruge deres kompetencer til at skabe høj kvalitet. Helhedsplanen bliver til varm luft, hvis den ene tredjedel - den første og vigtigste for resten af livet - bliver nedprioriteret. Vi henstiller til, at man i budgetforhandlingerne for 2020 kigger én gang til på mulighederne for at finde 845.000 kroner et andet sted end på normeringer i dagtilbuddene. Måske et andet sted i Helhedsplanen, måske ved tilbagevenden til, at den enkelte institution selv fastsætter åbningstiderne, måske på den kommunale kistebund. At sætte al sin lid til regeringens løfte om minimumsnormeringer er ikke godt nok, vi har tidligere set regeringer med store løfter og små resultater. Vi ved ikke, hvor pengene skal findes. Det har vi valgt jer til at vide. Vi håber, I kan leve op til den tillid, I bliver vist, og de store visioner, I med Helhedsplanen har lagt frem.