Annonce
Struer

Nu er der fuld opbakning til Folkeskoven

Formanden for foreningen Struers Folksskov, Stefan Tholstrup Schmidt, (t.h.) og næstformanden, Johannes Pilgaard, Arkivfoto: Johan Gadegaard, glæder sig over, at der nu er bred politisk opbakning til at få etableret folkeskoven ved Kvistrup Møllebæk syd for Struer. Arkivfoto: Johan Gadegaard
- Et fantastisk flot projekt, siger formanden for teknik-, miljø- og klimaudvalget, Marianne Bredal (V) om Folkeskov på 8,5 hektar kommunal jord ved Kvistrup Møllebæk.
Annonce

Struer: Formanden for teknik-, miljø- og klimaudvalget i Struer Kommune, Marianne Bredal (V) har ikke været den ivrigste fortaler for at få etableret en folkeskov i Struer Kommune.

Faktisk var Venstre indstillet på at lægge projektet i graven, da byrådet for et års tid siden skulle tage stilling til, om Struer Kommune skulle arbejde videre på at finde et velegnet sted i bynære omgivelser til projektet.

Det første forslag om at få plantet folkeskov på et areal ved Damtofterne blev afvist.

Byrådet i Struer Kommune ønskede ikke at få plantet træer, hvor der måske kunne dukke en virksomhed op med et ønske om at bruge arealet til industri.

Men efter at have modtaget en ny projektbeskivelse, som lægger op til at få etableret en 8,5 hektar stor folkeskov ved Kvistrup Møllebæk, er der nu den bredeste enighed i teknik-, miljø- og klimaudvalget om at anbefale det nye projekt, når byrådet skal tage endelig stilling til det 26. november.

- Det er et utrolig flot oplæg, de er kommet med og med en placering, som er meget bedre end i det første forslag, vi fik til politisk behandling, mener Marianne Bredal (V).

Den nye folkeskov bliver således etableret ganske tæt på en ny kommunal udstykning på markerne syd for Kjelding Høj og med nem adgang for blandt andet eleverne på Limfjordskolen.

- Det er helt perfekt, mener Marianne Bredal.

Det er et utrolig flot oplæg, de er kommet med, og med en placering, som er meget bedre end i det første forslag, vi fik til politisk behandling.

Marianne Bredal (V), udvalgsformand, teknik-, miljø- og klimaudvalget, Struer Kommune

Vandhul og hegn

Så går det efter planen, vil der i løbet af efterårsmånederne i 2020 blive plantet skov med et bidrag til beplantningen fra foreningen Struer Folkeskov på 60.000 kroner.

De første 50.000 kroner kom ind på kontoen som et kontant bidrag fra Lucas Forchhammer allerede et par dage efter, at Alternativet havde fremlagt det som et forslag at få plantet Folkeskov i Struer Kommune under valgkampen op til byrådsvalget i 2017.

Efterfølgende blev projektet overtaget af en forening, som var uafhængig af politiske interesser, og med et bidrag på yderligere 10.000 kroner, som blev indsamlet i Struer og nærmeste omegn, nåede foreningen op på at kunne købe træer for de 60.000 kroner.

Nu er teknik-, miljø- og klimaudvalget i Struer Kommune så også indstillet på at bidrage til etableringen af den nye folkeskov med et anlægstilskud på 85.000 kroner.

Penge, der blandt andet skal gå til en mere præcis opmåling af arealet, så der ikke opstår tvivl om, hvor grænserne kommer til at gå for det nye areal med skov ved Kvistrup Møllebæk.

Desuden yder Struer Kommune et bidrag til hegn, så træerne kan få rodfæste uden at blive spist af vildt som rådyr og andre med smag for de nyplantede skud - og endelig vil Struer Kommune som noget af det første også stå for en udgravning til et vandhul og for optimering af forholdene omkring en eksisterende mergelgrav.

Børnene med

Beplantningen tager foreningen Struer Folkeskov sig af, og når det kommer til at ske, vil foreningens bestyrelse gerne have inddraget så mange som muligt i hele projektet.

De cirka 100 medlemmer af foreningen, som betaler kontingent, så de på den måde bidrager til en pulje, som kommer til at gå til både pleje og udgifter til den løbende drift af skoven, vil formentlig stå forrest i køen, når de får mulighed for at få spaden i hånden.

Men i en detaljeret beskrivelse af projektet er der også lagt op til at få både foreninger og frivillige fra kommunale institutioner som både børnehaver og skoler til at yde et bidrag, så børnene for eksempel får deres helt eget areal i den nordlige ende af beplantningen, hvor de får mulighed for at få etableret "Børnenes Skov" i Struer.

Dette har bestyrelsen for foreningen Struer Folkeskov søgt yderligere midler til fra en pulje, som går under navnet "Vores natur-projektet", og desuden vil der også blive søgt om bidrag fra puljen, Danmark Planter Træer, som blev etableret i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og TV2.

Planteliste

Folkeskoven vil blive etableret med adgang fra parkeringsplads ved Hjermvej, og med et sti-forløb, som fører skovens gæster ind gennem et varieret landskab med både løvskov, nåleskov og åbne områder med enkeltstående træer og langs et lille vandhul.

Beplantning i skoven bliver efter planen med eg, lærk, hasselkrat, bøg, birk, lind, skovfyr, pil, rødel og ask, og en kantbevoksning med buske som hvidtjørn, slåen, pil og hyld.

Kilde: Struers Folkeskov, Kvistrup Møllebæk. Projektforslag udarbejdet af Struers Folkeskovs bestyrelse, 10-10-2019

Handicapvenlig sti

Alt sammen initiativer, som har overbevist medlemmerne af teknik-, miljø- og klimaudvalget i Struer Kommune om, at projektet fortjener kommunal opbakning.

I første omgang med det kontante bidrag til etablering af skoven i løbet af 2020, og når bevoksningen bygynder at tage form, vil Struer Kommune så også være indstillet på at yde et bidrag til etablering af en cirka 300 meter lang og to meter bred handicapvenlig sti ind gennem Folkeskoven med udgangspunkt fra en parkeringsplads ved Hjermvej.

Et projekt, som først bliver aktuelt at få sat på budgettet, når skoven er etableret og i fuld vækst i 2025.

I løbet af det kommende års tid gælder det i første omgang om at få jorden gjort klar og træerne i jorden.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce
Annonce
Annonce
Leder For abonnenter

Overskud, der ikke kan beskattes

Man skal nærmest have et hjerte af sten, hvis man ikke kan blive bare lidt glad i låget af gårsdagens historie om de 350 ældre borgere, der var til julefrokost med steg, sild, Richard Ragnvald og brune kartofler. Er man i tvivl om, hvorvidt det var en succes, der skabte glæde blandt de ældre, skal man bare se på de medfølgende fotos, der er en sand eksplosion af glæde. Deltagerne var alle "brugere" af Kær.dk, Privathjælpen og TKC Mad, der havde lavet julefrokosten for deres private kunder, der i det daglige får leveret pleje, omsorg eller mad - og som sådan kan man godt kalde det "kundepleje" og "loyalitetsopbyggende". Man kan også bare lade mundvigene vende opad og anerkende, at de ældre faktisk havde en dejlig og festlig dag sammen med andre ligesindede - hvilket man alt for sjældent hører om. Når der kommer historier fra ældre- og plejesektoren er det oftest rædselsberetninger om dårlig bemanding, uværdige forhold med for få bade og borgere, der må finde sig i først at blive taget op ad sengen til middag af et evigt skiftende personale, der sætter dagsordenen. Der er næppe megen tvivl om, at mange kommuner enten ikke har prioriteret ældreservicen højt nok eller for længe har ignoreret den demografiske udvikling, og dermed ikke i tide har taget højde for det stigende pres på ældresektoren. Og der er næppe heller tvivl om, at man mange steder i ældresektoren vil have gavn af at være nogle flere hænder. Men historien om julefrokosten viser bare også, at alt ikke drejer sig om flere penge. De ansatte i de tre firmaer bag arrangementet bruger deres fritid på at servere og sikre, at julefrokosten kan afholdes. Det er et udtryk for både arbejdsglæde og nærvær. Det er overskud af den slags, som heldigvis ikke kan beskattes, men som der er så meget brug for. Det gælder både i forhold til at rekruttere personale til ældreplejen, og det gælder i forhold til troen på, at alt ikke bare kan måles og tidssættes i et kommunalt Excel ark. Godt gået.