Holstebro

Odin Teatret har tabt egenkapitalen og mere til: Vi har prøvet det før

Mens Odin Teatret får fine anmeldelser af deres forestillinger, er billedet et helt andet, når det kommer til teatrets regnskab. Arkivfoto.
Kultur- og Fritidsudvalget kalder regnskabet fra Odin Teatret for stærkt utilfredsstillende, og kræver bedre styr på økonomien.

Holstebro: Mens Odin Teatret får fine anmeldelser af deres forestillinger, er billedet et helt andet, når det kommer til teatrets regnskab.

Teatret kommer ud af 2018 med et underskud på mere end en million kroner og en negativ egenkapital, hvilket har fået Holstebro kommune, der er den største enkeltstående bidragsyder til teatret, til at komme med en hård kritik af Odin Teatret.

Ikke nok med at regnskabet får stemplet stærkt utilfredsstillende af Holstebro kommune, der hvert år yder et bidrag på mere end syv millioner kroner til Odin Teatret. Kommunen pålægger også teatret: "at udarbejde realistiske budgetter, som viser budgetåret samt overslagsår, og at iværksætte månedlige budgetopfølgninger, hvoraf mindst to har dybdegående karakter, og at disse indsendes til og følges op..."

Derudover bliver teatret bedt om at lave en realistisk handlingsplan for genopretning af teatrets økonomi, som "troværdigt beskriver, hvordan teatret kan og vil opnå budgetoverholdelse fra budget 2019 og fremadrettet herefter."

Jeg kender tallene

Hos Odin Teatret er bestyrelsesformand Søren Grundtvig Kjems enig i, at resultatet ikke er tilfredsstillende, selv om teatret har haft mange forestillinger og stor turnéaktivitet.

- Men vi har før prøvet at komme ud med dårlige resultater for derefter at genoprette økonomien. Det tror vi selvfølgelig på, at vi kan igen.

Søren Grundtvig Kjems anerkender fuldstændigt kommunens ret til at gå ind og sætte tommelskruerne på teatret og kræve budgetopfølgninger:

- Vi er overgået til en nyt bogholderisystem, hvor vi på en eller anden måde har mistet en måned, hvilket har påvirket resultatet. Vi tager situationen alvorligt, men jeg er sådan set ikke bekymret for teatrets langsigtede overlevelse, siger Søren Grundtvig Kjems.

Hvad bygger du den optimisme på?

- At jeg kender tallene for i år, og at vi før har vist, at vi godt kan vende den økonomiske udvikling. Vores mål er at komme ud med et overskud i år, siger bestyrelsesformanden.

Forsiden netop nu
Holstebro

De første nordvestjyske reaktioner på V-formandsskifte: Inger er det rette valg

Annonce
Kultur

Ausumgaard dropper forårsmarkedet

Annonce
Annonce
Læserbrev

Budget. Besparelser gør helhedsplan til varm luft

Debat: Kære folkevalgte I disse dage forhandles budgettet for næste år. Forud - ganske kort forud - for budgetseminaret offentliggøres det, at der alene i 2020 skal spares 845.000 på den stort opslåede og højt priste Helhedsplan. En Helhedsplan, som fra begyndelsen har været fyldt med store visioner for de rammer, vores børn og unge skal vokse op i, men først meget sent i forløbet er blevet konkret på, hvor pengene skal findes. Og trods den lange ventetid, hvor man ellers kunne forvente, der også havde været tid til både mellem- og omregninger, ender man med en forkert beregning. Samlet for årene 2020-2023 har man regnet næsten 1,7 millioner kroner forkert, og har derfor indstillet til at spare henholdsvis 845.000 kroner, 571.000 kroner, 179.000 kroner og 79.000 kroner om året, angiveligt alt sammen ved at undlade at gennemføre den påtænkte og stærkt tiltrængte opnormering i dagtilbudene. Man mistænker, at pressen først sent er informeret som et forsøg på at mildne opstandelsen. Ej heller et ekstraordinært FRU-møde er der blevet indkaldt til. Peter Vestergaard har ellers i et svar i anden sammenhæng til vores forældrebestyrelse for mindre end et halvt år siden udtrykt stor glæde over disse møder, "hvor vi kan drøfte de udfordringer, vi står i". Hvis en regnefejl, som betyder, at alle planer om øget normering i dagtilbuddene slettes med et pennestrøg, ikke er en udfordring, så ved vi ikke, hvad det er. Ja, I har travlt. Ja, måske har I først lige regnet rigtigt. Og nej, der er ikke mange, som jubler af begejstring, når de indkaldes til et møde i ulvetimen med dags varsel. Men det kan på ingen måde retfærdiggøre, at man indstiller til at droppe planerne om at øge normeringen i én af de dårligst normerede kommuner i landet uden først at informere og inddrage forældrebestyrelserne. Det er useriøst at slå ud med armene og invitere "Gud og hvermand" til det ene arrangement efter det andet i jagten på den perfekte Helhedsplan, for derefter at nedjustere den uden at informere nogen som helst. Igen og igen fremhæves det, at høj kvalitet i dagtilbuddene er noget af det vigtigste for et barns udvikling til en sund og levedygtig voksen. God normering kan ikke stå alene som virkemiddel til at opnå god kvalitet - men dårlig normering kan tage livet af selv intentionerne om kvalitet. At droppe at øge normeringen betyder, at kompetent pædagogisk personale fortsat skal "klare det mest presserende", "få puslespillet til at gå op", "få enderne til at mødes" og "slukke ildebrande" i stedet for at bruge deres kompetencer til at skabe høj kvalitet. Helhedsplanen bliver til varm luft, hvis den ene tredjedel - den første og vigtigste for resten af livet - bliver nedprioriteret. Vi henstiller til, at man i budgetforhandlingerne for 2020 kigger én gang til på mulighederne for at finde 845.000 kroner et andet sted end på normeringer i dagtilbuddene. Måske et andet sted i Helhedsplanen, måske ved tilbagevenden til, at den enkelte institution selv fastsætter åbningstiderne, måske på den kommunale kistebund. At sætte al sin lid til regeringens løfte om minimumsnormeringer er ikke godt nok, vi har tidligere set regeringer med store løfter og små resultater. Vi ved ikke, hvor pengene skal findes. Det har vi valgt jer til at vide. Vi håber, I kan leve op til den tillid, I bliver vist, og de store visioner, I med Helhedsplanen har lagt frem.