Holstebro

Prisstigning: Afhentning af affald stiger 55 procent

Frasortering af madaffald i en skraldespand for sig medvirker til, at affaldsafhenting stiger med 55 procent over to år. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Fra 2020 skal borgere betale 1070 kroner om året for afhentning af husholdingsaffald, hvor borgerne har fået en todelt skraldespand med plads til madaffald. Det er en stigning på 380 kroner fra 2018.

HOLSTEBRO: Det bliver væsentligt dyrere at få afhentet husholdningsaffald, når borgerne snart får en ny skraldespand, som er delt i to, så der både er plads til madaffald og et andet rum til restaffald.

Det koster ikke blot nye skraldespande men betyder også, at affaldet skal afhentes med en specialbygget bil, som er delt op i to rum til de to typer affald.

Fra 2020 skal en almindelig husstand med en 240 liters skraldespand betale 1070 kroner om året, og det er en stigning på 55 procent i forhold til de 690 kroner som borgerne betalte i 2018. Stigningen sker dog over to år, da prisen allerede er steget til 905 kroner om året i 2019, hvor de nye skraldespande bliver indkøbt og fordelt, og hvor de nye biler begynder at køre.

Oveni skal hver husstand betale et fast miljøgebyr på 1170 kroner om året for at bruge genbrugsstationen og for afhentning af storskrald. Det er en stigning på 12 procent i forhold til 2018.

Sommerhuse får ikke en todelt skraldespand til madaffald, og men alligevel stiger prisen med 33 procent for afhentning af affald over de to år. Det er ikke blot den nye indsamling af madaffald, som er årsagen til den store stigning.

En anden del af forklaringen er et nyt udbud på indsamling af husholdningsaffald, som endte med noget højere priser til vognmanden. Det var dog forventet, da det norske firma, der før stod for indsamlingen havde kørt til en meget lav pris.

Halvdelen af stigningen skyldes merudgift for indsamling af affald, mens den anden halvdel skyldes merudgift til håndtering af affaldet og øgede afskrivninger hos affaldsselskabet Nomi4S.

Desuden har priserne været holdt nede af, at der for eksempel i budgettet i 2019 har været indregnet et overskud på 3,1 millioner kroner fra tidligere år. I 2020 er modsat indregnet et forventet underskud på 0,5 millioner kroner.

Trods udgiften til indsamling af madaffald er Nomis priser for afhentning af affald lavere end gennemsnittet i andre kommuner.

Forsiden netop nu
Holstebro

De første nordvestjyske reaktioner på V-formandsskifte: Inger er det rette valg

Annonce
Kultur

Ausumgaard dropper forårsmarkedet

Annonce
Annonce
Læserbrev

Budget. Besparelser gør helhedsplan til varm luft

Debat: Kære folkevalgte I disse dage forhandles budgettet for næste år. Forud - ganske kort forud - for budgetseminaret offentliggøres det, at der alene i 2020 skal spares 845.000 på den stort opslåede og højt priste Helhedsplan. En Helhedsplan, som fra begyndelsen har været fyldt med store visioner for de rammer, vores børn og unge skal vokse op i, men først meget sent i forløbet er blevet konkret på, hvor pengene skal findes. Og trods den lange ventetid, hvor man ellers kunne forvente, der også havde været tid til både mellem- og omregninger, ender man med en forkert beregning. Samlet for årene 2020-2023 har man regnet næsten 1,7 millioner kroner forkert, og har derfor indstillet til at spare henholdsvis 845.000 kroner, 571.000 kroner, 179.000 kroner og 79.000 kroner om året, angiveligt alt sammen ved at undlade at gennemføre den påtænkte og stærkt tiltrængte opnormering i dagtilbudene. Man mistænker, at pressen først sent er informeret som et forsøg på at mildne opstandelsen. Ej heller et ekstraordinært FRU-møde er der blevet indkaldt til. Peter Vestergaard har ellers i et svar i anden sammenhæng til vores forældrebestyrelse for mindre end et halvt år siden udtrykt stor glæde over disse møder, "hvor vi kan drøfte de udfordringer, vi står i". Hvis en regnefejl, som betyder, at alle planer om øget normering i dagtilbuddene slettes med et pennestrøg, ikke er en udfordring, så ved vi ikke, hvad det er. Ja, I har travlt. Ja, måske har I først lige regnet rigtigt. Og nej, der er ikke mange, som jubler af begejstring, når de indkaldes til et møde i ulvetimen med dags varsel. Men det kan på ingen måde retfærdiggøre, at man indstiller til at droppe planerne om at øge normeringen i én af de dårligst normerede kommuner i landet uden først at informere og inddrage forældrebestyrelserne. Det er useriøst at slå ud med armene og invitere "Gud og hvermand" til det ene arrangement efter det andet i jagten på den perfekte Helhedsplan, for derefter at nedjustere den uden at informere nogen som helst. Igen og igen fremhæves det, at høj kvalitet i dagtilbuddene er noget af det vigtigste for et barns udvikling til en sund og levedygtig voksen. God normering kan ikke stå alene som virkemiddel til at opnå god kvalitet - men dårlig normering kan tage livet af selv intentionerne om kvalitet. At droppe at øge normeringen betyder, at kompetent pædagogisk personale fortsat skal "klare det mest presserende", "få puslespillet til at gå op", "få enderne til at mødes" og "slukke ildebrande" i stedet for at bruge deres kompetencer til at skabe høj kvalitet. Helhedsplanen bliver til varm luft, hvis den ene tredjedel - den første og vigtigste for resten af livet - bliver nedprioriteret. Vi henstiller til, at man i budgetforhandlingerne for 2020 kigger én gang til på mulighederne for at finde 845.000 kroner et andet sted end på normeringer i dagtilbuddene. Måske et andet sted i Helhedsplanen, måske ved tilbagevenden til, at den enkelte institution selv fastsætter åbningstiderne, måske på den kommunale kistebund. At sætte al sin lid til regeringens løfte om minimumsnormeringer er ikke godt nok, vi har tidligere set regeringer med store løfter og små resultater. Vi ved ikke, hvor pengene skal findes. Det har vi valgt jer til at vide. Vi håber, I kan leve op til den tillid, I bliver vist, og de store visioner, I med Helhedsplanen har lagt frem.