Lemvig

Så vandt fornuften til sidst

Lederfoto fra Lokalredaktør Lars Kamstrup.
Danmarks Afholdsforening er blevet til Landsforeningen for Ædru Livsstil, og straks fjernede man et forbud, der ramte dem, der ikke havde problemer.

Det er dejligt, når fornuften vinder i den sidste ende - selv om det kan tage lang tid.

I dette tilfælde, at der nu igen må serveres alkohol i den kommunale café, Claudis Have, i Lemvig. En café, der giver en dagligdag med indhold for en række borgere med forskellige udfordringer. Det viste sig for nogle år siden, at der lå en historisk klausul på ejendommen, som sagde, at der ikke måtte serveres alkohol, og det var Danmarks Afholdsforening, der skulle have hånd om den klausul. Med misforstået ildhu holdt man så fat i, der ikke måtte serveres alkohol - også af misforstået hensyn til de ansatte, som foreningen ikke mente ville have godt af at have kontakt til alkohol. De ansatte har ikke problemer med alkohol, og de tog det naturligvis ilde op. Men intet hjalp.

Kommunen forsøgte magtanvendelse ved at lave en ny lokalplan. Det var heller ikke god stil, at en kommunen på den måde forsøger at knægte andre, som har retten på sin side. Og forsøget blev da også tilsidesat af højere instanser. Så der blev et alkohol-forbud.

Nu er man så kommet til fornuft i alkoholforeningen. Nye kræfter er kommet til, og her er der straks erkendelse af, at der skal tænkes nyt i kampen for at hjælpe dem, der har problemer med alkohol. Ikke totalt forbud for alle, der ikke har problemer. Men hjælp til dem, de har. Det var en passende modernisering af en ældgammel forening, der har gjort sit i 140 år. Nu er der nye toner, og man har straks trukket forbuddet mod Claudis Have tilbage. Nu er der forståelse for, at forbud ikke skal ramme alle, der ikke skal beskyttes. De fleste kan heldigvis nyde et glas vin til maden, uden det går helt galt med misbrug. Og de ansatte kan igen ranke ryggen efter den misforståede omsorg.

Landsforeningen for Ædru Livsstil hedder alkoholforeningen nu, og det signalerer, at man er på banen for at hjælpe dem, der skal have hjælp. Man er i gang i Nordjylland, og foreningen håber også, at vestjyderne vil tage del i det arbejde, der er rettet mod dem, der virkelig har brug for det.

Godt gået.

Nu er der forståelse for, at forbud ikke skal ramme alle, der ikke skal beskyttes
Forsiden netop nu
Annonce
Annonce
Annonce
Læserbrev

Ulv eller hybrid? Ulv og hund har fælles gener

Debat: I forbindelse med ankesagen mod Mourits Troldtoft som er dømt i byretten for at skyde en fredet ulv i 2018, fremsætter forsvaret påstand om at det ikke var en ulv der blev skudt, men en ulvehybrid. Mange ulvemodstandere påstår, at de danske ulve ikke er ”rene” ulve, men hybrider, altså en blanding mellem ulv og hund. Formålet med denne påstand er formodentligt, håbet om at få fjernet de danske ulve. Afkommet fra en parring mellem en ulv og en hund vil være en hybrid med statistisk 50% hundegener og 50% ulvegener i genomet (Den samlede genetiske information i kromosomerne). Disse individer kaldes F1 hybrider. Hvis en F1 hybrid får afkom med en ulv, vil afkommet statistisk indeholde 75% ulvegener og 25% hundegener i genomet. Disse kaldes F2 hybrider. Der findes ikke nogen fast definition for, hvor stor en del af genomet i en blanding af hund og ulv skal bestå af hundegener, før der er tale om en hybrid. Når det understreges, at det er ”statistisk”, skyldes det, at de to dyr for det første er så nært beslægtede, at de deler størstedelen af genomet og det derfor er en meget lille del af genomet, der er specifikt for hhv ulv og hund. For det andet, at begge dyr med jævne mellemrum gennem deres fælles historie har byttet gener og for det tredje, at hvert æg og sædcelle bærer en unik kombination af halvdelen af moders - respektive faders – gener og at der i den proces opstår en vis ujævnhed i fordelingen af de typespecifike DNA-sekvenser. Desuden er tæmning af ulv til tamhund sket i flere, uafhængige civilisationer gennem 15.000 – 35.000 år og gennem udvælgelse (senere raceavl) er det forskellige egenskaber ved ulven/hunden, der har været foretrukket.