Pension

Sparekassens bedste pensionsråd: Hellere lidt end ingenting

Væn dig til at lægge lidt fra med det samme, også selv om du lige er begyndt som iværksætter og tænker på alt andet end pension, lyder rådet fra sparekassen. Arkivfoto.
Selvstændige glemmer ofte at spare op til pensionen eller at forsikre sig selv og familien i tilfælde af sygdom eller død.

STRUER: ”Lidt har også ret”, lyder et af de mange jyske ordsprog om nøjsomhed og beskedenhed.

Og det er da heller æ’ engang løwn - især ikke, når det handler om at spare op til livet efter den sidste arbejdsdag. Alligevel kunne brancheorganisationen Forsikring og Pension sidste år i en undersøgelse konstatere, at halvdelen af de selvstændige slet ikke sparer op til pension.

Det er desværre ikke et ukendt fænomen for John Bruni Pedersen, der er afdelingsdirektør for Sparekassen Vendsyssels erhvervsfilial i Struer. Her rådgiver han erhvervskunder fra Thy og Vestjylland, og han må gentage det samme råd igen og igen:

- Du må hellere lægge lidt fra til pensionen end ingenting. Det er bedst at komme i gang, og så kan man altid supplere op, når året er gået, hvis der er overskud til at lægge mere fra, siger han.

Den typiske grund til, at erhvervsdrivende fravælger pensionen er, at de ”sparer op i virksomheden”, men det kan være en risikabel strategi, advarer John Bruni Pedersen.

- Man skal passe på ikke at lægge alle sine æg i samme kurv. Hvis man skyder alle sine penge ind i virksomheden, vil den så stadig være lige så meget værd, den dag hvor man gerne vil sælge for at trække sig tilbage? Mange vælger jo at handle med et firma, fordi de har gode personlige relationer, og hvis ejeren ikke er der længere, har firmaet så samme værdi? Og så skal man også huske, at en pension er kreditorbeskyttet. Hvis det går galt med firmaet, har man stadig sin pensionsopsparing, siger han.

Sparekassen Vendsyssel

Sparekassen Vendsyssel har 500 medarbejdere, hvor af en femtedel sidder på hovedkontoret og fylder godt op i den lille nordjyske landsby Vrå med kun 2500 indbyggere.

Sparekassen er oprindeligt etableret som et lokalt nordjysk pengeinstitut, men via fusioner og opkøb af blandt andet Østjydsk Bank har vendelboerne bredt sig syd for Limfjorden også, så sparekassen nu har organiseret sig i ni regioner fordelt ud over Vendsyssel, Himmerland og Nordvestjylland.

Afdelingen i Struer er et resultat af fusionen med Sparekassen Limfjorden, som ophørte 1. januar 2012.

John Bruni Pedersen er leder af erhvervsafdelingen, som betjener erhvervskunder fra Thy, ned over Thyholm og sydover mod Holstebro, fra den nyrenoverede gamle postbygning i Struer. Endvidere er der erhvervsrådgivere i Sparekassens Lemvig og Snedsted afdeling.

Hjemmeside: www.sparv.dk

75 procent af lønnen

De fleste har behov for en mindre indtægt, når de når pensionsalderen. Der er selvfølgelig også stor forskel på, hvor meget man har brug for på pensionstidspunktet – hvorfor den individuelle rådgivning er vigtig.

Men som tommelfingerregel bør man spare så meget op, at man som pensionist har mindst 75 procent af den indtægt, man havde ved at arbejde.

- Lønmodtagere sparer typisk 12-15 procent af månedslønnen op til pension, ofte som led i overenskomster. Det kan være en udmærket rettesnor for, hvor meget man bør spare op. Derfor er det også vigtigt, at man kommer hurtigt i gang, så man vænner sig til at lægge penge fra til pensionen løbende i stedet for, at man udskyder det og skal indbetale hele årets pension på én gang i december måned, siger John Bruni Pedersen.

Der er grundlæggende tre måder at spare op til pension: Aldersopsparing, ratepension eller livrente.

- Aldersopsparing er, hvad der tidligere hed kapitalpension, hvor man sparer et beløb op, som udbetales på én gang. Den har en billig pensionsafkast-skat, men er mest attraktiv, hvis man har færre end fem år til pensionsalderen. Generelt er ordningen god til dem som ønsker et engangsbeløb udbetalt, forklarer John Bruni Pedersen.

Ratepension er langt den mest udbredte måde at spare op til pensionen, især hvis man betaler topskat, for her er der skattefradrag af det indbetalte beløb. Til gengæld er der et loft på, hvor meget man må indskyde. I 2019 er grænsen på 55.900 kroner.

- Nogle foretrækker den såkaldte livrente, fordi der ikke er noget loft over, hvor meget man må indbetale. Mens ratepensionen typiske udbetales over 10 år, så fortsætter livrente-udbetalingen resten af livet. Og hvis man tegner en forsikring, kan udbetalingen fortsætte til de efterladte, hvis man dør, forklarer John Bruni Pedersen.

Gem overskud til pension

Og så findes der faktisk også en fjerde ordning, som alt for mange selvstændige overser: 30 procents-ordningen.

- Selvstændige kan vælge at spare helt op til 30 procent af virksomhedens overskud op til pension – med fuldt skattefradrag. Det er der mange, der vil kunne få gavn af, siger John Bruni Pedersen.

Generelt er der ikke nogen ”rigtig eller forkert” løsning. Det er meget individuelt, og derfor bør man tale med sin bank eller sparekasse om det – og ikke kun én gang i livet.

- Dine personlige forhold kan nå at ændre sig mange gange i livet, så vi inviterer kunderne ind til en snak løbende for lige at høre, om der er sket noget, som kan gøre det relevant at ændre på pension og forsikringer, for eksempel for at tilgodese familien, hvis man skulle gå bort. Der er også stor forskel på, hvilke planer man har for pension. Nogle glæder sig til pensionen og vil have et ordentligt skrald, hvor de vil købe en bil eller rejse jorden rundt, mens andre bare vil have en stabil indtægt, siger sparekasse-rådgiveren.

Mange selvstændige kender ikke nok til mulighederne for blandt andet at lægge op til 30 procent af overskuddet fra til pension, fortæller erhvervsrådgiver John Bruni Pedersen. Foto: Anders Trærup/Sparekassen Vendsyssel

Husk forsikringen

Og så må den selvstændig endelig ikke glemme, at selv SuperMan kan blive ramt af kryptonit.

- Jeg hører tit den der med, at ”jeg bliver jo aldrig syg”, men vi kender desværre nok alle sammen nogen, som pludselig blev ramt af kræft eller anden alvorlig sygdom. Det er vigtigt, at man husker at forsikre både sig selv og sin familie med en sygeforsikring og gerne også en sundhedsforsikring og en høj udbetaling ved kritisk sygdom. Især den sidste kan ikke blive høj nok, hvis du spørger mig, siger John Bruni Pedersen.

De fleste lønmodtagere har adgang til en gruppelivsforsikring, og mange har også adgang til sundhedsforsikringer. Og det kan man altså også få som selvstændig.

- Jo, de tilbud har vi da også, blandt andet har vi udvidet vores ordning, så den også gælder tandskade. En sundhedsforsikring er rigtig god at have, så man hurtigt kan få hjælp og så hurtigt som muligt bliver arbejdsdygtig igen efter sygdom eller en skade, forklarer han.

Forsiden netop nu
Holstebro

De første nordvestjyske reaktioner på V-formandsskifte: Inger er det rette valg

Annonce
Kultur

Ausumgaard dropper forårsmarkedet

Annonce
Annonce
Læserbrev

Budget. Besparelser gør helhedsplan til varm luft

Debat: Kære folkevalgte I disse dage forhandles budgettet for næste år. Forud - ganske kort forud - for budgetseminaret offentliggøres det, at der alene i 2020 skal spares 845.000 på den stort opslåede og højt priste Helhedsplan. En Helhedsplan, som fra begyndelsen har været fyldt med store visioner for de rammer, vores børn og unge skal vokse op i, men først meget sent i forløbet er blevet konkret på, hvor pengene skal findes. Og trods den lange ventetid, hvor man ellers kunne forvente, der også havde været tid til både mellem- og omregninger, ender man med en forkert beregning. Samlet for årene 2020-2023 har man regnet næsten 1,7 millioner kroner forkert, og har derfor indstillet til at spare henholdsvis 845.000 kroner, 571.000 kroner, 179.000 kroner og 79.000 kroner om året, angiveligt alt sammen ved at undlade at gennemføre den påtænkte og stærkt tiltrængte opnormering i dagtilbudene. Man mistænker, at pressen først sent er informeret som et forsøg på at mildne opstandelsen. Ej heller et ekstraordinært FRU-møde er der blevet indkaldt til. Peter Vestergaard har ellers i et svar i anden sammenhæng til vores forældrebestyrelse for mindre end et halvt år siden udtrykt stor glæde over disse møder, "hvor vi kan drøfte de udfordringer, vi står i". Hvis en regnefejl, som betyder, at alle planer om øget normering i dagtilbuddene slettes med et pennestrøg, ikke er en udfordring, så ved vi ikke, hvad det er. Ja, I har travlt. Ja, måske har I først lige regnet rigtigt. Og nej, der er ikke mange, som jubler af begejstring, når de indkaldes til et møde i ulvetimen med dags varsel. Men det kan på ingen måde retfærdiggøre, at man indstiller til at droppe planerne om at øge normeringen i én af de dårligst normerede kommuner i landet uden først at informere og inddrage forældrebestyrelserne. Det er useriøst at slå ud med armene og invitere "Gud og hvermand" til det ene arrangement efter det andet i jagten på den perfekte Helhedsplan, for derefter at nedjustere den uden at informere nogen som helst. Igen og igen fremhæves det, at høj kvalitet i dagtilbuddene er noget af det vigtigste for et barns udvikling til en sund og levedygtig voksen. God normering kan ikke stå alene som virkemiddel til at opnå god kvalitet - men dårlig normering kan tage livet af selv intentionerne om kvalitet. At droppe at øge normeringen betyder, at kompetent pædagogisk personale fortsat skal "klare det mest presserende", "få puslespillet til at gå op", "få enderne til at mødes" og "slukke ildebrande" i stedet for at bruge deres kompetencer til at skabe høj kvalitet. Helhedsplanen bliver til varm luft, hvis den ene tredjedel - den første og vigtigste for resten af livet - bliver nedprioriteret. Vi henstiller til, at man i budgetforhandlingerne for 2020 kigger én gang til på mulighederne for at finde 845.000 kroner et andet sted end på normeringer i dagtilbuddene. Måske et andet sted i Helhedsplanen, måske ved tilbagevenden til, at den enkelte institution selv fastsætter åbningstiderne, måske på den kommunale kistebund. At sætte al sin lid til regeringens løfte om minimumsnormeringer er ikke godt nok, vi har tidligere set regeringer med store løfter og små resultater. Vi ved ikke, hvor pengene skal findes. Det har vi valgt jer til at vide. Vi håber, I kan leve op til den tillid, I bliver vist, og de store visioner, I med Helhedsplanen har lagt frem.