112

SSP og politiet vil ulovlig knallertkørsel til livs: Her er alle bødetakster og regler

Det er ikke lang tid siden, der var knallert-razzia på Limfjordsskolen i Struer, og det følges nu op af en meget klar opfordring fra SSP og politiet. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Tirsdag blev et brev sendt ud til unge og ikke mindst deres forældre her i kommunen. Brevet kommer i forlængelse af en knallert-razzia på Limfjordsskolen.

Struer: "Stop ulovlig knallertkørsel - det kan have store konsekvenser".

Sådan lyder overskriften på et brev fra SSP-samarbejdet i Struer Kommune og Midt- og Vestjyllands Politi.

Brevet blev tirsdag sendt afsted direkte rettet mod forældre til unge, som kunne tænkes at have en knallert.

"Vi skriver til jer, fordi vi den seneste tid har oplevet, at ikke alle unge i området overholder love og regler omkring knallertkørsel", indledes der med, hvorefter der står:

"Børn og unge har brug for klare retningslinjer og hjælp til at vælge, hvad der er rigtigt og forkert - også omkring kørsel på knallert".

Herefter beskrives det ikke bare med ord men også i tal, hvordan det både kan være farligt og dyrt at køre ulovligt på knallert, og at det skaber utryghed blandt borgere i området.

Opfordringen fra SSP og politiet er ikke til at tage fejl af - tag en snak med jeres unge mennesker - lyder det, og hvis I selv er i tvivl om reglerne, kommer de her, hvorefter regler og bødetakster remses op.

Regler og bødetakster

Reglerne, hvis man ønsker at køre på en knallert 30 - en lille knallert - er som følger:

Man skal være mindst 15 år og have knallertkørekort, bruge en godkendt styrthjelm, og man må selvfølgelig ikke køre spritkørsel.

Man må kun sidde én person på knallerten, den skal være forsikret, og har knallerten ikke nummerplade, skal man have forsikringsbevis på sig.

Man skal have knallertbevis/kørekort på sig, når man kører knallert, og man skal følge færdselsreglerne for cyklister.

Bøden, hvis man kører på knallert uden gyldigt kørekort, er første gang 2000 kroner, anden gang 4000 kroner, og har man glemt sit kørekort, koster det 1000 kroner.

Kører man for stærkt, lyder regningen, som følger:

31-38 km/t = 1.000 kroner

39-48 km/t = 1.500 kroner

49-60 km/t = 2.000 kroner

61- km/t = 2.000 kroner

Andre overtrædelser

Manglende forsikring koster 1.000 kroner, mens overtrædelse af ubetinget vigepligt koster 1.500 kroner

Kørsel uden hjelm/ikke fastspændt hjelm koster 1.500 kroner, hvilket også er taksten, hvis man kører over for rødt.

Kører man uden lys i lygtetændingstiden koster det 1.000 kroner, og 1500 kroner hvis man kører mod kørselsretningen.

At køre om kap/væddeløbskørsel koster 1.500 kroner.

Kører man på fortov/gangsti er bøden 1.000 kroner, det samme er tilfældet for ulovlig kørsel på kørebane/cykelsti.

At placere sig forkert før/mens man svinger koster 1.000 kroner, og har man en passager med på en tohjulet knallert, er der bøde til begge på 1.000 kroner.

Laver man unødig røg eller støj, er det lig med en bøde på 1.000 kroner, hvilket det også koster at køre uden hænder, at holde fast i et andet køretøj eller ikke give tegn.

Flere overtrædelser inden for 2-3 år kan medføre, at knallerten bliver konfiskeret, og man får den ikke tilbage. Nogensinde.

Kilde: SSP-samarbejdet i Struer Kommune og Midt- og Vestjyllands Politi

Generer de små

At brevet lige præcis kommer nu, hænger sammen med en knallert-razzia på Limfjordsskolen for nu godt og vel to uger siden.

- Det er en opfordring til, at forældrene får snakket med deres unge mennesker om det at køre på knallert og sikret, at tingene egentlig er i orden, at der er forsikring, og at de ikke er ulovlige, fortæller Alice Frederiksen, inspektør for Struer Ungdomsskole, hvor SSP også hører under.

Derudover handler det om at få snakket om, hvor man lige kører henne.

- Kører man på den nyetablerede mountainbikerute, som er beregnet til cykler, eller kører man rundt på ramperne nede i Hullet og generer de små, der kører på løbehjul, siger Alice Frederiksen:

- Der er virkelig mange borgere, som føler sig utrygge og chikaneret af en gruppe, som ikke rigtig kan finde ud af, hvordan man skal agere, og det kan få store konsekvenser også for de unge med den lovgivning, vi har i dag, kontra den lovgivning, vi havde for nogle år siden.

Forsikring

Uden den lovpligtige knallert-ansvarsforsikring kan det blive dyrt at være indblandet i et uheld – også selvom man er uden skyld i uheldet.

SSP og politiet har opstillet et eksempel:

Kasper er 15 år og kører på en knallert, der ikke er forsikret. En mand træder ud foran ham, og Kasper rammer ham.

Kasper er uden skyld i ulykken, men han skal alligevel betale. Manden kommer slemt til skade og er sygemeldt i tre måneder.

Kasper skal betale:

Tabt arbejdsfortjeneste i tre måneder 75.000 kroner

Svie og smerte i tre måneder 17.000 kroner

Tab af erhvervsevne 450.000 kroner

Mén-erstatning 63.240 kroner

I alt 605.240 kroner

Hertil kommer udgifter til medicin og behandling. Erstatningen udbetales i første omgang fra en lovpligtig pulje, men Kasper skal bagefter tilbagebetale pengene til puljen.

Som 15-årig har Kasper nu en gæld på over en halv million kroner, og der vil formentlig gå mange år, før Kasper er gældfri.

Kilde: SSP-samarbejdet i Struer Kommune og Midt- og Vestjyllands Politi

Forsiden netop nu
Holstebro

De første nordvestjyske reaktioner på V-formandsskifte: Inger er det rette valg

Annonce
Kultur

Ausumgaard dropper forårsmarkedet

Annonce
Annonce
Læserbrev

Budget. Besparelser gør helhedsplan til varm luft

Debat: Kære folkevalgte I disse dage forhandles budgettet for næste år. Forud - ganske kort forud - for budgetseminaret offentliggøres det, at der alene i 2020 skal spares 845.000 på den stort opslåede og højt priste Helhedsplan. En Helhedsplan, som fra begyndelsen har været fyldt med store visioner for de rammer, vores børn og unge skal vokse op i, men først meget sent i forløbet er blevet konkret på, hvor pengene skal findes. Og trods den lange ventetid, hvor man ellers kunne forvente, der også havde været tid til både mellem- og omregninger, ender man med en forkert beregning. Samlet for årene 2020-2023 har man regnet næsten 1,7 millioner kroner forkert, og har derfor indstillet til at spare henholdsvis 845.000 kroner, 571.000 kroner, 179.000 kroner og 79.000 kroner om året, angiveligt alt sammen ved at undlade at gennemføre den påtænkte og stærkt tiltrængte opnormering i dagtilbudene. Man mistænker, at pressen først sent er informeret som et forsøg på at mildne opstandelsen. Ej heller et ekstraordinært FRU-møde er der blevet indkaldt til. Peter Vestergaard har ellers i et svar i anden sammenhæng til vores forældrebestyrelse for mindre end et halvt år siden udtrykt stor glæde over disse møder, "hvor vi kan drøfte de udfordringer, vi står i". Hvis en regnefejl, som betyder, at alle planer om øget normering i dagtilbuddene slettes med et pennestrøg, ikke er en udfordring, så ved vi ikke, hvad det er. Ja, I har travlt. Ja, måske har I først lige regnet rigtigt. Og nej, der er ikke mange, som jubler af begejstring, når de indkaldes til et møde i ulvetimen med dags varsel. Men det kan på ingen måde retfærdiggøre, at man indstiller til at droppe planerne om at øge normeringen i én af de dårligst normerede kommuner i landet uden først at informere og inddrage forældrebestyrelserne. Det er useriøst at slå ud med armene og invitere "Gud og hvermand" til det ene arrangement efter det andet i jagten på den perfekte Helhedsplan, for derefter at nedjustere den uden at informere nogen som helst. Igen og igen fremhæves det, at høj kvalitet i dagtilbuddene er noget af det vigtigste for et barns udvikling til en sund og levedygtig voksen. God normering kan ikke stå alene som virkemiddel til at opnå god kvalitet - men dårlig normering kan tage livet af selv intentionerne om kvalitet. At droppe at øge normeringen betyder, at kompetent pædagogisk personale fortsat skal "klare det mest presserende", "få puslespillet til at gå op", "få enderne til at mødes" og "slukke ildebrande" i stedet for at bruge deres kompetencer til at skabe høj kvalitet. Helhedsplanen bliver til varm luft, hvis den ene tredjedel - den første og vigtigste for resten af livet - bliver nedprioriteret. Vi henstiller til, at man i budgetforhandlingerne for 2020 kigger én gang til på mulighederne for at finde 845.000 kroner et andet sted end på normeringer i dagtilbuddene. Måske et andet sted i Helhedsplanen, måske ved tilbagevenden til, at den enkelte institution selv fastsætter åbningstiderne, måske på den kommunale kistebund. At sætte al sin lid til regeringens løfte om minimumsnormeringer er ikke godt nok, vi har tidligere set regeringer med store løfter og små resultater. Vi ved ikke, hvor pengene skal findes. Det har vi valgt jer til at vide. Vi håber, I kan leve op til den tillid, I bliver vist, og de store visioner, I med Helhedsplanen har lagt frem.