Holstebro

Støjplagede beboere: Trafik er eksploderet på vej gennem byen

Trafikken på Ellebækvej er steget med 60 procent over fem år, men det er især de mange flere lastbiler, som giver støjgener på nærliggende villaveje. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Trafikken på Ellebækvej er steget 60 procent de seneste fem år, og stigningen er fortsat, efter motorvejen åbnede. Kommunen vil have ny trafikmåling efter motorvejens åbning.
Annonce

HOLSTEBRO: Hver dag kører næsten 400 lastbiler på Ellebækvej, og det er en stigning på 60 procent siden 2014. Det viser trafiktællinger fra 2014 til 2019, som kommunen har lavet, og som avisen har fået indsigt i.

Stigningen er fortsat, efter motorvejen åbnede for godt et år siden.

- De mange lastbiler giver mange støjgener fra morgen til aften, og det er noget, vi diskuterer på vejen, siger Carsten Givskov, der bor på P.S. Krøyersvej - og tæt på en støjvold ud mod Ellebækvej.

- Det er især lastbiler til og fra Bur, Vemb og Nees, som nu kører denne vej til og fra motorvejen. Jeg oplever bestemt, at trafikken er steget, siden motorvejen åbnede, siger Carsten Givskov.

Lastbiler må ikke køre igennem byen, og ruten ad Ellebækvej og Nordre Ringvej er den nærmeste vej fra Bur og Vemb til motorvejen.

- Det er svært at have et barn til at sove udenfor i en barnevogn på grund af støj fra de mange lastbiler, siger Carsten Givskov, der har boet syv år på vejen.

Den seneste trafiktælling fra april viser, at biltrafikken på et år er steget 19 procent, mens lastbilmængden er steget ti procent.

Til gengæld er den samlede trafik på vejen steget hele 60 procent siden 2014 - og det gælder både lastbiler og person- og varebiler, så der i dag kører over 5000 biler på Ellebækvej på hverdage.

Nye tællinger

For et år siden lovede kommunen at undersøge konsekvenserne for trafikken efter motorvejen åbnede. Dengang klagede beboere i den sydlige del af Ellbæk over stigende trafik og øgede støjgener fra Ellebækvej.

- Jeg fornemmer da, at trafikken stiger, men det er ikke noget vi har diskuteret siden, siger Niels Sparvath, der er formand for Ejerlauget Ellebæk1, som er nærmest Frøjkvej.

Dengang lovede kommunen at se på muligheden for måske at omlægge tvangsruten for gennemkørende lastbiler, så de fremover skal køre omvejen på cirka 2,5 kilometer ad Nordre Ringvej og Vilhelmsborgvej, og dermed helt uden om byen.

Kommunen har dog endnu ikke overblik over, hvilke ændrede trafikvaner, som åbningen af motorvejen har ført til.

- Vi skal have lavet nogle nye trafikmålinger her et år efter at motorvejen er åbnet, og hvor de nye trafikvaner har lagt sig fast. Og derefter skal vi finde ud af, om det er noget, som vi kan gøre noget ved det, hvis det giver ekstra gener, siger Annette Vognbjerg, der er chef for Trafik og Park.

Hun vil dog ikke love en ny tvangsrute for lastbiler uden om byen for lastbiler mod Vemb.

- Vi skal have lavet nye tællinger og så skal vi finde ud af, hvor vi vil have trafikken. Én mulighed er at flytte lastbilerne fra Ellebækvej til Mozartvej, og en anden mulighed er til Vilhelmsborgvej, siger Annette Vognbjerg.

Mozartvej går forbi Idrætscenter Vest - og der er færre huse på villaveje ud til Mozartvej end tilsvarende langs Ellebækvej.

I øvrigt viser trafikmålingen, at 8,6 procent af bilisterne kører mere end de tilladte 70 km/t på Ellebækvej. Målingen er foretaget lige nord for indkørslen til Harald Leths Vej.

(I den første version af artiklen stod, at hastighedgrænsen var 60 km/t og at 51 procent kørte for stærkt. Det var en beklagelig fejl).

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce
Annonce
Annonce
Leder For abonnenter

Det er med at komme i gang

I både Holstebro og Lemvig kommuner har sundhedshuse været en vigtig del af dagsordenen de seneste år, ikke mindst fordi sygehuset i Gødstrup ligger langt væk, og der skal være nære sundhedstilbud. Samtidig gør situationen omkring de praktiserende læger det nødvendigt, at der nytænkes. Den tid er forbi, hvor der sidder en enkelt læge i en enkelt praksis. Ja, det går så længe, de nuværende læger fortsætter. Men når de stopper, kan de umuligt skille sig af med deres praksis, fordi ingen nye læger vil sidde alene. Derfor er det en god idé med et godt fagligt klima med flere praktiserende læger og gerne i et miljø, hvor der er mange andre sundhedsfaglige ekspertiser. Det har været naturligt at diskutere disse ting i Holstebro og Lemvig, fordi man enten har et forhenværende eller snart får et forhenværende sygehus, og man derfor i forvejen har en dialog med regionen omkring disse ting. Struer Kommune er vel mest sammenlignelig med Lemvig, når vi taler kommunestørrelse, og som vi har kunnet læse i aviserne i sidste uge, så er der også her akutte udfordringer med at få besat lægepraksis. I søndagsavisen blev regionen spurgt til udfordringen, og her var opfordringen, at man i Struer snarest får sat sig sammen, så man netop kan skabe sådan et sundhedshus med flerlægepraksis, så man får skabt det miljø, der skal til, for at man bevarer de sundhedsfaglige tilbud i byen. OK, der er ikke så langt til Holstebro fra Struer, som der er fra Lemvig. Men alligevel er det vigtigt for købstaden, at man bevarer disse tilbud "hjemme". Derfor må kommunen hurtigst muligt tage initiativ til at følge opfordringen fra regionen. Få de praktiserende læger og regionen engageret i at finde sådan et sted, hvor der kan skabes et sundhedscenter, og få diskuteret, hvad der kan være i det af kommunale, regionale og private initiativer. Og det er med at komme i gang. Erfaringen viser, at det tager rigtig lang tid både at finde samarbejdet, indholdet, men så sandelig også en finansiering, hvor det kræver store investeringer på flere års budgetter, før man har et økonomisk grundlag. Og så skal regionen også overbevises om, at der skal findes penge. Det tager også tid.