Struer

Ungdomsskolen skal flytte - inspektør bekymret over udsigt til bofællesskab med folkeskole

Alice Frederiksen, inspektør for ungdomsskolen i Struer, er bekymret. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Der kan spares penge ved at flytte Ungdomsskolen i Struer til en folkeskole, lyder det i en ny helhedsplan for børne- og ungeområdet.

Struer: I Struer Kommunes helhedsplan for 0-18 års-området bliver det blandt andet foreslået, at Ungdomsskolen Struer skal fraflytte dens nuværende lokaler i centrum af Struer by.

Ungdomsskolen skal bringes tættere på de unges skoledag, og det er ikke "kun" ment i overført betydning. Helhedsplanen indebærer, som der ordret står, at ungdomsskolen både fysisk og administrativt placeres sammen med en folkeskole.

Argumentet er, at den dermed i højere grad skulle blive en naturlig del af de unges hverdag og fritidsliv.

- Umiddelbart bekymrer det mig, hvis en kommunedækket ungdomsskole, altså en ungdomsskole som er til for alle kommunens unge, og som skal have et ungemiljø og nogle anderledes lokaler end en folkeskole, ikke skal have egne lokaler, som vi har nu, begynder Alice Frederiksen.

Hun er ungdomsskoleinspektør i Struer og kan fortælle, at ungdomsskolen har været, hvor den er, siden 1989.

- Noget af det, de unge lægger rigtig meget vægt på, er, at det skal være noget andet, siger Alice Frederiksen.

Jeg blev noget forundret, for lige nu er vi jo på vores egen skole. Det er vores lokaler, og vi har indrettet dem, som vi gerne vil.

Alice Frederiksen, ungdomsskoleinspektør, Struer

Parkskolen, måske …

En ungdomsskole skal ikke ligne en folkeskole, hvis man spørger de unge, lyder det fra den lokale ungdomsskoleinspektør.

- Nu skal vi selvfølgelig have nærmere belyst, hvad det er for lokaler, som er i spil. Bliver det egne lokaler, eller bliver det lokaler, som bliver brugt til folkeskole i dagtimerne og ungdomsskole efter skoletid, siger Alice Frederiksen:

- Det ved vi ikke endnu.

I et bilagsnotat til helhedsplanen kan man læse, at omplaceringen af ungdomsskolen giver muligheder for at optimere driften af ungdomsskolen og dermed reducere ressourcerne anvendt hertil i størrelsesordenen 500.000 kroner.

Lidt længere nede i bilagsnotatet fremgår det også, at Parkskolen kan blive nyt hjem for ungdomsskolen.

- Jeg blev noget forundret, for lige nu er vi jo på vores egen skole. Det er vores lokaler, og vi har indrettet dem, som vi gerne vil. De unge siger selv; "Vi ønsker et sted, som rummer nogle spændende lokaler, der ikke virker som de klasselokaler, vi kender, lyder det fra Alice Frederiksen.

Forsiden netop nu
Holstebro

De første nordvestjyske reaktioner på V-formandsskifte: Inger er det rette valg

Annonce
Kultur

Ausumgaard dropper forårsmarkedet

Annonce
Annonce
Læserbrev

Budget. Besparelser gør helhedsplan til varm luft

Debat: Kære folkevalgte I disse dage forhandles budgettet for næste år. Forud - ganske kort forud - for budgetseminaret offentliggøres det, at der alene i 2020 skal spares 845.000 på den stort opslåede og højt priste Helhedsplan. En Helhedsplan, som fra begyndelsen har været fyldt med store visioner for de rammer, vores børn og unge skal vokse op i, men først meget sent i forløbet er blevet konkret på, hvor pengene skal findes. Og trods den lange ventetid, hvor man ellers kunne forvente, der også havde været tid til både mellem- og omregninger, ender man med en forkert beregning. Samlet for årene 2020-2023 har man regnet næsten 1,7 millioner kroner forkert, og har derfor indstillet til at spare henholdsvis 845.000 kroner, 571.000 kroner, 179.000 kroner og 79.000 kroner om året, angiveligt alt sammen ved at undlade at gennemføre den påtænkte og stærkt tiltrængte opnormering i dagtilbudene. Man mistænker, at pressen først sent er informeret som et forsøg på at mildne opstandelsen. Ej heller et ekstraordinært FRU-møde er der blevet indkaldt til. Peter Vestergaard har ellers i et svar i anden sammenhæng til vores forældrebestyrelse for mindre end et halvt år siden udtrykt stor glæde over disse møder, "hvor vi kan drøfte de udfordringer, vi står i". Hvis en regnefejl, som betyder, at alle planer om øget normering i dagtilbuddene slettes med et pennestrøg, ikke er en udfordring, så ved vi ikke, hvad det er. Ja, I har travlt. Ja, måske har I først lige regnet rigtigt. Og nej, der er ikke mange, som jubler af begejstring, når de indkaldes til et møde i ulvetimen med dags varsel. Men det kan på ingen måde retfærdiggøre, at man indstiller til at droppe planerne om at øge normeringen i én af de dårligst normerede kommuner i landet uden først at informere og inddrage forældrebestyrelserne. Det er useriøst at slå ud med armene og invitere "Gud og hvermand" til det ene arrangement efter det andet i jagten på den perfekte Helhedsplan, for derefter at nedjustere den uden at informere nogen som helst. Igen og igen fremhæves det, at høj kvalitet i dagtilbuddene er noget af det vigtigste for et barns udvikling til en sund og levedygtig voksen. God normering kan ikke stå alene som virkemiddel til at opnå god kvalitet - men dårlig normering kan tage livet af selv intentionerne om kvalitet. At droppe at øge normeringen betyder, at kompetent pædagogisk personale fortsat skal "klare det mest presserende", "få puslespillet til at gå op", "få enderne til at mødes" og "slukke ildebrande" i stedet for at bruge deres kompetencer til at skabe høj kvalitet. Helhedsplanen bliver til varm luft, hvis den ene tredjedel - den første og vigtigste for resten af livet - bliver nedprioriteret. Vi henstiller til, at man i budgetforhandlingerne for 2020 kigger én gang til på mulighederne for at finde 845.000 kroner et andet sted end på normeringer i dagtilbuddene. Måske et andet sted i Helhedsplanen, måske ved tilbagevenden til, at den enkelte institution selv fastsætter åbningstiderne, måske på den kommunale kistebund. At sætte al sin lid til regeringens løfte om minimumsnormeringer er ikke godt nok, vi har tidligere set regeringer med store løfter og små resultater. Vi ved ikke, hvor pengene skal findes. Det har vi valgt jer til at vide. Vi håber, I kan leve op til den tillid, I bliver vist, og de store visioner, I med Helhedsplanen har lagt frem.