Lemvig

Usædvanlig første behandling af budgettet

Der er indgået budgetforlig mellem de seks partier her personificeret ved gruppeformændene, og det kommer først til debat 30. oktober til endelig vedtagelse. Fra venstre Jens Lønberg (C), Ole Margon (B), Karl Balleby (DF), Erik Flyvholm (V), Kenneth Bro (S) og Arne Noe (SF). Foto: Lars Kamstrup
Det er allerede for sent at komme med nye forslag og ændringer til budgetforliget
Annonce

Lemvig: Normalt er første behandlingen af budgettet for det kommende år en omfangsrig sag på byrådsmødet, hvor der er mange og lange indlæg omkring den vigtige sag, hvad der skal prioriteres af aktiviteter i kommunen for fremtiden.

Sådan var det ikke i år. Budget-processen er rykket på grund af folketingsvalg og regeringsdannelse, så byrådspolitikerne i Lemvig Kommune nåede først i mandags, da de seneste tal kom, at lave et budgetforlig. Det var for sent til, at det kunne komme med som forslag til første behandlingen onsdag aften.

Budgetforliget kan først vedtages ved 2. behandlingen 30. oktober, og da fristen for at komme med ændringsforslag var i tirsdags, så er der ikke længere mulighed for at komme med nye ændringsforslag. Der er altså kun forliget at sige ja eller nej til, og da alle 21 byrådsmedlemmer står bag, så er det et ja. Og det uanset hvad der kommer ind af høringssvar under høringsperioden. Ingen kan trække sig fra enkelte dele af forliget, fordi det er for sent at komme med nye forslag. Det er enten hele forliget eller ingenting, og det er ikke noget reelt valg, da der jo skal være et budget.

Derfor blev første behandlingen af budgettet meget kort og kun en overordnet gennemgang fra borgmester Erik Flyvholm af nogle tendenser ud fra et grundbudget, som jo altså ikke skal vedtages endeligt.

Der var da heller ingen kommentarer fra andre i byrådssalen, som alle vil gemme krudtet til 30. oktober

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce
Annonce
Annonce
Leder For abonnenter

Det er med at komme i gang

I både Holstebro og Lemvig kommuner har sundhedshuse været en vigtig del af dagsordenen de seneste år, ikke mindst fordi sygehuset i Gødstrup ligger langt væk, og der skal være nære sundhedstilbud. Samtidig gør situationen omkring de praktiserende læger det nødvendigt, at der nytænkes. Den tid er forbi, hvor der sidder en enkelt læge i en enkelt praksis. Ja, det går så længe, de nuværende læger fortsætter. Men når de stopper, kan de umuligt skille sig af med deres praksis, fordi ingen nye læger vil sidde alene. Derfor er det en god idé med et godt fagligt klima med flere praktiserende læger og gerne i et miljø, hvor der er mange andre sundhedsfaglige ekspertiser. Det har været naturligt at diskutere disse ting i Holstebro og Lemvig, fordi man enten har et forhenværende eller snart får et forhenværende sygehus, og man derfor i forvejen har en dialog med regionen omkring disse ting. Struer Kommune er vel mest sammenlignelig med Lemvig, når vi taler kommunestørrelse, og som vi har kunnet læse i aviserne i sidste uge, så er der også her akutte udfordringer med at få besat lægepraksis. I søndagsavisen blev regionen spurgt til udfordringen, og her var opfordringen, at man i Struer snarest får sat sig sammen, så man netop kan skabe sådan et sundhedshus med flerlægepraksis, så man får skabt det miljø, der skal til, for at man bevarer de sundhedsfaglige tilbud i byen. OK, der er ikke så langt til Holstebro fra Struer, som der er fra Lemvig. Men alligevel er det vigtigt for købstaden, at man bevarer disse tilbud "hjemme". Derfor må kommunen hurtigst muligt tage initiativ til at følge opfordringen fra regionen. Få de praktiserende læger og regionen engageret i at finde sådan et sted, hvor der kan skabes et sundhedscenter, og få diskuteret, hvad der kan være i det af kommunale, regionale og private initiativer. Og det er med at komme i gang. Erfaringen viser, at det tager rigtig lang tid både at finde samarbejdet, indholdet, men så sandelig også en finansiering, hvor det kræver store investeringer på flere års budgetter, før man har et økonomisk grundlag. Og så skal regionen også overbevises om, at der skal findes penge. Det tager også tid.